BindableObject.ClearValue Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

ClearValue(BindableProperty)

İçin tarafından ayarlanan her değeri SetValue temizler property .

ClearValue(BindablePropertyKey)

Tarafından tanımlanan özelliği için tarafından ayarlanan herhangi bir değeri temizler SetValue propertyKey .

ClearValue(BindableProperty)

İçin tarafından ayarlanan her değeri SetValue temizler property .

public void ClearValue (Xamarin.Forms.BindableProperty property);
member this.ClearValue : Xamarin.Forms.BindableProperty -> unit

Parametreler

property
BindableProperty

Temizlenecek Bindadbleproperty.

Açıklamalar

Bu yöntemin salt okunur özellikte çağrılması, InvalidOperationException ile sonuçlanır.

Şunlara uygulanır

ClearValue(BindablePropertyKey)

Tarafından tanımlanan özelliği için tarafından ayarlanan herhangi bir değeri temizler SetValue propertyKey .

public void ClearValue (Xamarin.Forms.BindablePropertyKey propertyKey);
member this.ClearValue : Xamarin.Forms.BindablePropertyKey -> unit

Parametreler

propertyKey
BindablePropertyKey

Clear işaretini belirleyen Bindadblepropertykey BindableProperty .

Açıklamalar

Bu yöntemin salt okunur özellikte çağrılması, InvalidOperationException ile sonuçlanır.

Şunlara uygulanır