BindableObject.CoerceValue Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

CoerceValue(BindableProperty)
CoerceValue(BindablePropertyKey)

CoerceValue(BindableProperty)

public void CoerceValue (Xamarin.Forms.BindableProperty property);
member this.CoerceValue : Xamarin.Forms.BindableProperty -> unit

Parametreler

property
BindableProperty

Şunlara uygulanır

CoerceValue(BindablePropertyKey)

public void CoerceValue (Xamarin.Forms.BindablePropertyKey propertyKey);
member this.CoerceValue : Xamarin.Forms.BindablePropertyKey -> unit

Parametreler

propertyKey
BindablePropertyKey

Şunlara uygulanır