TabbedPage.IsSmoothScrollEnabled(IPlatformElementConfiguration<Android,TabbedPage>) Yöntem

Tanım

Bununiçin kesintisiz kaydırmanın etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini alır TabbedPage .

public static bool IsSmoothScrollEnabled (this Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.Android,Xamarin.Forms.TabbedPage> config);
static member IsSmoothScrollEnabled : Xamarin.Forms.IPlatformElementConfiguration<Xamarin.Forms.PlatformConfiguration.Android, Xamarin.Forms.TabbedPage> -> bool

Parametreler

Döndürülenler

Boolean

Şunlara uygulanır