FocusDirection.Right Alan

Tanım

Doğru odak yönünü belirtmek için sabiti.

public const string Right;
val mutable Right : string

Alan Değeri

String

Şunlara uygulanır