Point.IsEmpty Özellik

Tanım

X ve Y 'nin her ikisinin de 0 olup olmadığı.

public bool IsEmpty { get; }
member this.IsEmpty : bool

Özellik Değeri

Boolean

trueher ikisi X de Y 0,0 ise.

Şunlara uygulanır