SelectedPositionChangedEventArgs Sınıf

Tanım

Konumsal kaydırma olayları için olay bağımsız değişkenleri.

public class SelectedPositionChangedEventArgs : EventArgs
type SelectedPositionChangedEventArgs = class
    inherit EventArgs
Devralma
SelectedPositionChangedEventArgs

Oluşturucular

SelectedPositionChangedEventArgs(Int32)

Yeni bir oluşturur SelectedPositionChangedEventArgs belirtilen yeni selectecPosition.

Özellikler

SelectedPosition

Yeni seçilen konumunu alır.

Şunlara uygulanır