ShellItem.OnChildRemoved Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

OnChildRemoved(Element, Int32)
OnChildRemoved(Element)
Kullanımdan kalktı.

Geliştiriciler bir alt öğe kaldırıldığında davranışı özelleştirmek için bu yöntemi geçersiz kılabilir Element .

OnChildRemoved(Element, Int32)

protected override void OnChildRemoved (Xamarin.Forms.Element child, int oldLogicalIndex);
override this.OnChildRemoved : Xamarin.Forms.Element * int -> unit

Parametreler

child
Element
oldLogicalIndex
Int32

Şunlara uygulanır

OnChildRemoved(Element)

Dikkat

OnChildRemoved(Element) is obsolete as of version 4.8.0. Please use OnChildRemoved(Element, int) instead.

Geliştiriciler bir alt öğe kaldırıldığında davranışı özelleştirmek için bu yöntemi geçersiz kılabilir Element .

[System.Obsolete("OnChildRemoved(Element) is obsolete as of version 4.8.0. Please use OnChildRemoved(Element, int) instead.")]
protected override void OnChildRemoved (Xamarin.Forms.Element child);
override this.OnChildRemoved : Xamarin.Forms.Element -> unit

Parametreler

child
Element
Öznitelikler

Açıklamalar

Geliştiriciler Base 'i çağırmalıdır . Geçersiz kılan metodun başlangıcında OnChildRemoved () .

Şunlara uygulanır