VisualState Oluşturucu

Tanım

VisualStateVarsayılan değerlerle yeni bir nesne oluşturur.

public VisualState ();

Şunlara uygulanır