Visual Basic'de XML

Visual Basic, LINQ to XML etkileşime geçmesini sağlayan tümleşik dil desteği sağlar.

Bu bölümde

bu bölümdeki konular Visual Basic LINQ to XML kullanmayı sağlar.

Konu Açıklama
Visual Basic'de LINQ - XML Dönüşümüne Genel Bakış Visual Basic LINQ to XML nasıl desteklediğini açıklar.
Visual Basic'de XML Oluşturma LINQ to XML kullanarak XML değişmez nesneleri oluşturmayı açıklar.
Visual Basic'de XML'i Düzenleme Visual Basic kullanarak XML 'nin nasıl yükleneceğini ve ayrıştırılacağını açıklar.
Visual Basic'de XML'e Erişme xml öğelerinin ve özniteliklerin erişimine yönelik LINQ to XML xml eksen özelliklerini ve yöntemlerini açıklar.

Ayrıca bkz.