Özet

Tamamlandı

Bu modül boyunca Azure Arc özellikli sunucuların özelliklerini ve bunların Contoso gibi müşterilere getirdiği avantajları incelediniz. Azure Arc özellikli sunucuların birincil kullanım örneklerini gözden geçirdiniz ve Contoso'nun şirket içindeki tüm kaynaklarını Azure'la tümleştirmenize olanak sağlayacağını doğruladınız.

Contoso'nun bilgi işlem ortamının karmaşıklığını, küresel varlığını ve hibrit yapısını göz önüne alarak, yönetimini ve bakımını kolaylaştırmanın en uygun yolunun Azure Arc özellikli sunucuların işlevlerinden yararlanmak olduğu sonucuna vardınız. Bu yaklaşım sayesinde Contoso bir yandan Azure Arc'ın sağladığı merkezi ve büyük ölçekli yönetiminden yararlanırken diğer yandan da şirket içi iş yüklerinden bazılarını koruyabilecek. Ayrıca bu yaklaşım Contoso'nun uygulamak istediği çok bulutlu stratejisiyle ilişkili güçlüklere çözüm getirecek.

Contoso'nun CIO'suna, sunucularını Azure İzleyici, Azure Güvenlik Merkezi, Azure Otomasyonu Güncelleştirme Yönetimi ve Azure Otomasyonu İstenen Durum Yapılandırması (DSC) gibi Azure hizmetleriyle tümleştirmenin Contoso açısından daha avantajlı olabileceğini de belirttiniz. Bulut tabanlı izleme, şirket içi bir izleme sistemine duyulan ihtiyacı ortadan kaldırma potansiyeline bile sahip olabilir. Mevcut Azure kaynaklarıyla bu, bulut hiper ölçeklendirmesinin avantajından yararlanan ve diğer Azure hizmetleriyle rahatça tümleştirilen tekdüzen bir izleme çözümü sağlar.

Ek okuma

Aşağıdaki web sayfalarını ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz: