Erişim gözden geçirmesini planlama, uygulama ve yönetme

Gelişmiş
Yönetici
Kimlik ve Erişim Yöneticisi
Güvenlik Mühendisi
Azure
Azure Active Directory

Kimlik dağıtıldıktan sonra, güvenli bir çözüm için erişim gözden incelemelerini kullanarak düzgün idare gerekir. Erişim gözden geçirilerini planlamayı ve uygulamayı keşfedin.

Öğrenme hedefleri

Bu modülü tamamladığınızda şunları yapabileceksiniz:

  • Erişim gözden incelemelerini planlama
  • Gruplar ve uygulamalar için erişim gözden incelemeleri oluşturma
  • Erişim gözden geçirme bulgularını izleme
  • Erişim gözden incelemeleri için lisansları yönetme
  • Erişim gözden geçirmesi yönetim görevlerini otomatikleştirme
  • Yinelenen erişim incelemelerini yapılandırma