Biçim veya DatePart işlevleri Yılın son Pazartesi günü için yanlış hafta numarasını döndürebilir

Not

Office 365 ProPlus, Microsoft 365 Kurumsal Uygulamaları olarak yeniden adlandırılıyor. Bu değişiklik hakkında daha fazla bilgi için, bu blog yazısını okuyun.

Uyarı

Bu işlevin kullanımı ile ilgili bir sorun vardır. Bazı takvim yıllarında son Pazartesi, 1. Daha fazla bilgi ve geçici çözüm için Bkz. Biçim veya DatePart işlevleri Yılın son Pazartesi günü için yanlış hafta numarasını döndürebilir.

Belirtiler

Aşağıdaki sözdizimini kullanarak tarihlerin hafta numarasını belirlemek için Biçim veya DatePart işlevini kullandığınızda:

Biçim(AnyDate, "ww", vbMonday, vbFirstFourDays)

DatePart("ww", AnyDate, vbMonday, vbFirstFourDays)

bazı takvim yıllarında son Pazartesi hafta 1 olması gereken 53 hafta olarak döndürülür.

Neden

ISO 8601 standardına göre bir tarihin hafta numarası belirlenirken, oleaut32.dll dosyasına temel işlev çağrısı, belirli yıllardaki son Pazartesi günü için 1.

Çözüm

ISO 8601 standardının kurallarına göre Hafta numarasını döndürmek için kullanıcı tanımlı bir işlev kullanın. Bu makalede bir örnek yer alabilmiştir.

Daha Fazla Bilgi

ISO 8601 standardı Avrupa'da yaygın olarak kullanılmaktadır ve aşağıdakileri içerir:

ISO 8601 "Data elements and interchange formats - Information interchange  - Representation of dates and times"
ISO 8601 : 1988 (E) paragraph 3.17:
"week, calendar: A seven day period within a calendar year, starting on a Monday and identified by its ordinal number within the year; the first calendar week of the year is the one that includes the first Thursday of that year. In the Gregorian calendar, this is equivalent to the week which includes 4 January."

Bu, Takvim haftaları için bu kurallar uygulanarak uygulanabilir:

 • Bir yıl 52 veya 53 takvim haftasına bölünür.
 • Bir takvim haftasının 7 günü vardır. Pazartesi birinci, Pazar 7.
 • Yılın ilk takvim haftası en az 4 gün içeren olandır.
 • Bir yıl Pazar günü sonuçlandırılamazsa, 1-3 son günü gelecek yılın ilk takvim haftasına veya gelecek yılın ilk 1-3 günü bugünün son takvim haftasına aittir.
 • Bir Perşembe günü başlayan veya sonuçlanan sadece bir yıl 53 takvim haftası vardır.

Visual Basic for Applications'da DateSerial işlevi dışındaki tüm tarih işlevleri Oleaut32.dll dosyasına yapılan çağrılardan gelir. Biçim() ve DatePart() işlevleri belirli bir tarihin takvim hafta numarasını döndürebildiği için, her ikisi de bu hatadan etkilenir. Bu sorunu önlemek için, bu makalenin sağladığı alternatif kodu kullanmanız gerekir.

Davranışı Çoğaltma Adımları

 1. Office uygulaması (Alt + F11) içinde Visual Basic projesini açın.

 2. Proje menüsünden yeni bir modül ekleyin.

 3. Aşağıdaki kodu modüle yapıştırın:

  Option Explicit
  
  Public Function Test1()
  ' This code tests a "problem" date and the days around it
  Dim DateValue As Date
  Dim i As Integer
  
  Debug.Print "  Format function:"
  DateValue = #12/27/2003#
  For i = 1 To 4  ' examine the last 4 days of the year
   DateValue = DateAdd("d", 1, DateValue)
   Debug.Print "Date: " & DateValue & "  Day: " & _
   Format(DateValue, "ddd") & "  Week: " & _
   Format(DateValue, "ww", vbMonday, vbFirstFourDays)
  Next i
  End Function
  
  Public Function Test2()
  ' This code lists all "Problem" dates within a specified range
   Dim MyDate As Date
   Dim Years As Long
   Dim days As Long
   Dim woy1 As Long
   Dim woy2 As Long
   Dim ToPrint As String
  
   For Years = 1850 To 2050
   For days = 0 To 3
   MyDate = DateSerial(Years, 12, 28 + days)
   woy1 = Format(MyDate, "ww", vbMonday, vbFirstFourDays)
   woy2 = Format(MyDate, "ww", vbMonday, vbFirstFourDays)
   If woy2 > 52 Then
   If Format(MyDate + 7, "ww", vbMonday, vbFirstFourDays) = 2 Then _
   woy2 = 1
   End If
   If woy1 <> woy2 Then
   ToPrint = MyDate & String(13 - Len(CStr(MyDate)), " ")
   ToPrint = ToPrint & Format(MyDate, "dddd") & _
   String(10 - Len(Format(MyDate, "dddd")), " ")
   ToPrint = ToPrint & woy1 & String(5 - Len(CStr(woy1)), " ")
   ToPrint = ToPrint & woy2
   Debug.Print ToPrint
   End If
   Next days
  Next Years
  End Function
  
 4. Zaten açık değilse Hemen Pencereyi açmak için (Ctrl + G) kullanın.

 5. Tip **mi? **Hemen penceresinde Test1 ve Enter tuşuna basın, Hemen penceresinde aşağıdaki sonuçlara dikkat edin:

  Format function:
  Date: 12/28/03  Day: Sun  Week: 52
  Date: 12/29/03  Day: Mon  Week: 53
  Date: 12/30/03  Day: Tue  Week: 1
  Date: 12/31/03  Day: Wed  Week: 1
  

  Bu biçimle, tüm haftalar Pazartesi ile başlar, böylece 12/29/2003 Hafta 1 başlangıcı ve Hafta 53 parçası olarak kabul edilmelidir unutmayın.

 6. Tip **mi? **Hemen penceresinde Test2 ve bu sorunla karşılaşan belirtilen aralıktaki tarihlerin listesini görmek için Enter tuşuna basın. Liste, Biçime göre döndürülen tarih, Hafta günü (her zaman Pazartesi), Biçime göre döndürülen Hafta # (53) ve dönmesi gereken Hafta numarasını (1) içerir. Örneğin:

  12/29/1851  Monday  53  1
  12/31/1855  Monday  53  1
  12/30/1867  Monday  53  1
  12/29/1879  Monday  53  1
  12/31/1883  Monday  53  1
  12/30/1895  Monday  53  1
  ...
  

Geçi -ci çözüm

Biçim veya DatePart işlevlerini kullanıyorsanız, iade değerini denetlemeniz gerekir. 53 olduğunda, başka bir çek çalıştırın ve gerekirse 1'in iadesini zorleyin. Bu kod örneği bunu yapmanın bir yolunu gösterir:

Function WOY (MyDate As Date) As Integer  ' Week Of Year
 WOY = Format(MyDate, "ww", vbMonday, vbFirstFourDays)
 If WOY > 52 Then
  If Format(MyDate + 7, "ww", vbMonday, vbFirstFourDays) = 2 Then WOY = 1
 End If
End Function

Yukarıda açıklanan ISO 8601 kurallarını uygulayan kod yazarak Hafta numarasını belirlemek için bu işlevleri kullanmaktan kaçınabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, Hafta numarasını döndürmek için bir değiştirme işlevi gösterir.

Adım Adım Örnek

 1. Office uygulaması (Alt + F11) içinde Visual Basic projesini açın.

 2. Proje menüsünden yeni bir modül ekleyin.

 3. Aşağıdaki kodu modüle yapıştırın:

  Option Explicit
  
  Function WeekNumber(InDate As Date) As Integer
   Dim DayNo As Integer
   Dim StartDays As Integer
   Dim StopDays As Integer
   Dim StartDay As Integer
   Dim StopDay As Integer
   Dim VNumber As Integer
   Dim ThurFlag As Boolean
  
   DayNo = Days(InDate)
   StartDay = Weekday(DateSerial(Year(InDate), 1, 1)) - 1
   StopDay = Weekday(DateSerial(Year(InDate), 12, 31)) - 1
   ' Number of days belonging to first calendar week
   StartDays = 7 - (StartDay - 1)
   ' Number of days belonging to last calendar week
   StopDays = 7 - (StopDay - 1)
   ' Test to see if the year will have 53 weeks or not
   If StartDay = 4 Or StopDay = 4 Then ThurFlag = True Else ThurFlag = False
   VNumber = (DayNo - StartDays - 4) / 7
   ' If first week has 4 or more days, it will be calendar week 1
   ' If first week has less than 4 days, it will belong to last year's
   ' last calendar week
   If StartDays >= 4 Then 
   WeekNumber = Fix(VNumber) + 2 
   Else 
   WeekNumber = Fix(VNumber) + 1
   End If
   ' Handle years whose last days will belong to coming year's first
   ' calendar week
   If WeekNumber > 52 And ThurFlag = False Then WeekNumber = 1
   ' Handle years whose first days will belong to the last year's 
   ' last calendar week
   If WeekNumber = 0 Then
   WeekNumber = WeekNumber(DateSerial(Year(InDate) - 1, 12, 31))
   End If
  End Function
  
  Function Days(DayNo As Date) As Integer
   Days = DayNo - DateSerial(Year(DayNo), 1, 0)
  End Function
  
  Public Function Test3()
   Dim DateValue As Date, i As Integer
  
   Debug.Print "  WeekNumber function:"
   DateValue = #12/27/2003#
   For i = 1 To 4  ' examine the last 4 days of the year
   DateValue = DateAdd("d", 1, DateValue)
   Debug.Print "Date: " & DateValue & "  Day: " & _
     Format(DateValue, "ddd") & "  Week: " & WeekNumber(DateValue)
   Next i
  End Function
  
 4. Zaten açık değilse Hemen Pencereyi açmak için (Ctrl + G) kullanın.

 5. Tip **mi? **Hemen penceresinde Test3 ve Enter tuşuna basın, Hemen penceresinde aşağıdaki sonuçlara dikkat edin:

  WeekNumber function:
  Date: 12/28/03  Day: Sun  Week: 52
  Date: 12/29/03  Day: Mon  Week: 1
  Date: 12/30/03  Day: Tue  Week: 1
  Date: 12/31/03  Day: Wed  Week: 1
  

  Pazartesi olması gerektiği gibi Hafta 1 olarak kabul edilir unutmayın.