Riski azaltma ve hata işleme planlaması

Her zaman otomasyonunun başarısız olabileceğini varsayın.

Hiçbir sistem kusursuz değildir. İlk otomatik süreç kümenizi tasarlarken, bir şeylerin düzgün çalışmadığı zamanlar için tasarlama yapmanın önemi kolaylıkla unutulabilir.

Otomasyonunuzu her zaman bir B planıyla tasarlamanız gerekir. Bu şekilde, otomasyon çalışmasa bile iş sürecinizin devam etmesini sağlayabilirsiniz. Bu, Power Automate'in güvenilmez bir sistem olduğunu söylediğimiz anlamına gelmez ancak farklı sistemlerle bağlantı kurmak Power Automate ile ilgili olmayan nedenlerden kaynaklanan hata riskini artırır.

Genel olarak, mümkünse bağlayıcıları kullanmayı düşünmelisiniz; çünkü bunlar daha güçlüdür ve hassas değildir veya ekran tasarımı değişikliklerinden web ve masaüstü uygulama otomasyonu kadar etkilenmezler. Kullanılacak bağlayıcı yoksa ancak API'larınız veya başka sistem tümleştirme yöntemleriniz varsa, özel bağlayıcılar ayarlamanıza yardımcı olması için BT uzmanınıza veya geliştirme ekibinize başvurmanız gerekir.

Bağlayıcıları kullanarak yapılan otomasyon ile ilgili olası hatalar

  • Bakım nedeniyle sistemlerin bağlantısının kapatılması

  • Yazılım hataları nedeniyle sistemin kullanılamaması

  • Sistemlerin bağlanma şekillerindeki değilşiklikler (API sürüm değişikliği)

Web uygulaması otomasyonu ile ilgili olası hatalar

  • Ekran tasarımı değişiklikleri (bu durumda bot nasıl ilerlemeniz gerektiğini söyleyemez)

  • Regresyon nedeniyle sistemin kullanım dışı kalması

Masaüstü uygulaması otomasyonu ile ilgili olası hatalar

  • Ekran tasarımı değişiklikleri (bu durumda bot nasıl ilerlemeniz gerektiğini söyleyemez)

  • İşletim sistemi güncelleştirmeleri

  • Regresyon nedeniyle sistemin kullanım dışı kalması

Herhangi bir otomasyondaki olası ortak hatalar

  • Parolalardaki değişiklikler

  • Anlık ağ sorunları

Yeniden deneme ilkesi

Eylem başarısız olursa, eylemi otomatik olarak yeniden deneyecek olan ilkeleri ayarlamak için Power Automate'in bu özelliğini kullanabilirsiniz. Varsayılan olarak dört kere yeniden denemek üzere ayarlanmıştır ancak gereksinim duyduğunuzda değiştirebilirsiniz.

Yeniden deneme ilkesini değiştirme

Özel hata bildirimleri ayarlama

Eylemler yine de başarısız olursa, Power Automate'teki standart özellikler otomasyon sahiplerine aşağıdaki resme benzer bir ileti ile bilgi verir.

!["Listelenen akışlarda, geçen hafta içinde olağandışı sayıda hata vardı ve bunlarla ilgilenmeniz gerekebilir" iletisini gösteren başarısız bir akış çalıştırması bildirimi örneği](media/failure-notification-mail.png ""Listelenen akışlarda, geçen hafta içinde olağandışı sayıda hata vardı ve bunlarla ilgilenmeniz gerekebilir" iletisini gösteren başarısız bir akış çalıştırması bildirimi örneği")

Ancak, özel bir bildirim göndermek isterseniz, yalnızca önceki adımlar başarısız olduğunda çalışacak eylemler ekleyerek bunu ayarlayabilirsiniz.

Ayarları hatadan sonra çalıştırılacak şekilde değiştirme

Normalde varsayılan olarak, ayarlanmış tüm eylemler yalnızca önceki adım başarılı olursa çalışır. Bu davranışı, eylemi yalnızca önceki adım başarısız olduğunda çalışacak şekilde ayarlayarak değiştirebilirsiniz; bu durumda, örneğin başarısız olan bir eylemden sonra özel bir alıcı listesine e-posta gönderilir.

Birden çok sahip atama

Belirli bir otomasyon için tek bir sahip belirlenmiş olması kuruluş ve yönetimsel açıdan bakıldığında riskli olabilir. Bu sahibin bir sorun oluştuğunda işe gelmemiş olması veya ofis dışında olması durumunda başka hiç kimse sorunu düzeltemez. Otomasyonu birden fazla kişinin düzenleyebilmesini sağlamak üzere birden fazla kullanıcı veya sahip grubu ayarlayarak bu tür bir sorunu önleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi: Akış paylaşma

Bir küme ayarlayarak riski azaltma ve verimi artırma

İş açısından kritik bir otomasyon için, başarısızlığı ve riskleri azaltmanın yollarından biri de küme ayarlamaktır. Küme, otomasyonu çalıştırmak için kullanabileceğiniz bir bilgisayarlar grubudur. Power Automate otomasyonu eş zamanlı olarak çalıştırmak için kümeleme yetenekleri sunar. Bu özellikle, otomasyonunun çalıştırılabilmesi için birden çok bilgisayarın bulunduğu katılımsız senaryolarda yararlıdır.

Kullanılabilir bilgisayarlar arasında otomasyon dağıtımı

Note

Belge dili tercihlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Kısa bir ankete katılın. (lütfen bu anketin İngilizce olduğunu unutmayın)

Anket yaklaşık yedi dakika sürecektir. Kişisel veri toplanmaz (gizlilik bildirimi).