Veri kaybı önleme (DLP) ilkeleri

Bu belgede size veri kaybı önleme ilkeleri sunulur. Bu ilkeler, kuruluş verilerinizin tanımladığınız bağlayıcıların bir listesiyle paylaşılmasını önleme konusunda size yardımcı olur.

Veri kaybı önleme ilkesi nedir?

Bir kuruluşun verileri, başarısı için kritik öneme sahiptir. Verilerinin, karar verme süreçleri için kullanıma hazır olması gerekir ancak erişim izni olmayan kişilerle paylaşılmayacak şekilde korunmaları da gerekir. Bu verilerin korunması için Power Automate, hangi bağlayıcıların iş verilerine erişebileceğini ve bunları paylaşabileceğini tanımlayan ilkeler oluşturup uygulamanıza olanak sağlar. Verilerin nasıl paylaşılabileceğini tanımlayan ilkeler, veri kaybı önleme (DLP) ilkeleri olarak adlandırılır.

Verilerinizi koruma konusunda daha fazla bilgi edinmek için Microsoft Power Platform yönetici kılavuzunda Veri kaybı önleme politikaları bölümüne bakın.

Önemli

Yöneticiler, veri kaybını önleme ilkelerini denetler. Bir veri kaybını önleme ilkesi akışlarınızın çalışmasını engelliyorsa yöneticinize başvurun.

Sonraki adımlar