Koşullarda ifadeleri kullanarak birden çok değeri denetleme

Bu kılavuzda, Gelişmiş mod’da ifadeleri ve Koşulları kullanarak birden çok değeri nasıl karşılaştırabileceğinizi öğreneceksiniz.

Bir bulut akışı oluştururken, temel moddaki Koşul kartını kullanarak tek bir değeri başka bir değerle hızlıca karşılaştırabilirsiniz. Ancak birden çok değeri karşılaştırmanızı gerektiren durumlar olabilir. Örneğin, bir elektronik tablodaki veya veritabanı tablosundaki birkaç sütunun değerlerini denetlemek isteyebilirsiniz.

Koşullarınızda aşağıdaki mantıksal ifadelerin herhangi bir birleşimini kullanabilirsiniz.

Expression Veri Akışı Açıklaması Örnek
ve İki bağımsız değişkeni alır ve iki değer de true ise, true değerini döndürür.
Not: İki bağımsız değişkenin de Boolean olması gerekir.
Bu ifade false değerini döndürür:
and(greater(1,10),equals(0,0))
veya İki bağımsız değişkeni alır ve ikisinden biri true ise, true değerini döndürür.
Not: İki bağımsız değişkenin de Boolean olması gerekir.
Bu ifade true değerini döndürür:
or(greater(1,10),equals(0,0))
eşittir İki değer eşitse true değerini döndürür. Örneğin, parameter1 değeri someValue olduğunda bu ifade true değerini döndürür:
equals(parameters('parameter1'), 'someValue')
küçük İki bağımsız değişkeni alır ve ilk bağımsız değişken ikincisinden küçükse true değerini döndürür.
Not: Desteklenen türler tamsayı, kayan noktalı sayı ve dizedir.
Bu ifade true değerini döndürür:
less(10,100)
lessOrEquals İki bağımsız değişkeni alır ve ilk bağımsız değişken ikincisinden küçükse veya ikincisine eşitse true değerini döndürür.
Not: Desteklenen türler tamsayı, kayan noktalı sayı ve dizedir.
Bu ifade true değerini döndürür:
lessOrEquals(10,10)
büyüktür İki bağımsız değişkeni alır ve ilk bağımsız değişken ikincisinden büyükse true değerini döndürür.
Not: Desteklenen türler tamsayı, kayan noktalı sayı ve dizedir.
Bu ifade false değerini döndürür:
greater(10,10)
greaterOrEquals İki bağımsız değişkeni alır ve ilk bağımsız değişken ikincisinden büyük veya ikincisine eşitse true değerini döndürür.
Not: Desteklenen türler tamsayı, kayan noktalı sayı ve dizedir.
Bu ifade false değerini döndürür:
greaterOrEquals(10,100)
empty Nesne, dizi veya dize boşsa true değerini döndürür. Bu ifade true değerini döndürür:
empty('')
değil Bir boolean değerinin tersini döndürür. Bu ifade true değerini döndürür:
not(contains('200 Success','Fail'))
eğer İfadenin true veya false olarak sonuçlanmasına bağlı olarak belirli bir değeri döndürür. Bu ifade "yes" değerini döndürür:
if(equals(1, 1), 'yes', 'no')

Ön koşullar

 • Power Automate uygulamasına erişin.
 • Bu kılavuzun sonraki bölümlerinde açıklanacak tabloları içeren bir elektronik tablo. Power Automate'in elektronik tablolarınıza erişebilmesi için bunları Dropbox veya Microsoft OneDrive gibi bir konuma kaydettiğinizden emin olun.
 • Microsoft Office 365 Outlook (Biz Office 365 Outlook kullanıyoruz, ancak siz akışlarınızda, desteklenen e-posta hizmetlerinden dilediğinizi kullanabilirsiniz.)

Or ifadesini kullanma

Bazen, bir öğenin değerinin valueA veya valueB olmasına bağlı olarak iş akışınızın bir eylem gerçekleştirmesi gerekir. Örneğin, bir elektronik tablodaki görevlerin durumunu izliyor olabilirsiniz. Tablonun Durum adlı bir sütun içerdiğini ve Durum sütunundaki olası değerlerin şunlar olduğunu varsayalım:

 • Tamamlandı
 • engellendi
 • gereksiz
 • başlatılmadı

Elektronik tablo şu örnekteki gibi görünebilir:

örnek elektronik tablo

Yukarıdaki tabloyu göz önünde bulundurarak, Power Automate aracılığıyla Durum sütunu tamamlandı veya gereksiz olarak ayarlanmış olan tüm satırları kaldırmak istediğinizi düşünelim.

Akışı oluşturalım.

Boş bir akışla başlayın

 1. Power Automate hizmetinde oturum açın.

  oturum açın

 2. Akışlarım sekmesini seçin.

  akışlarımı seçin

 3. Boş akış oluştur'u seçin.

  sıfırdan oluştur

Akışınıza bir tetikleyici ekleyin

 1. Zamanlama sözcüğünü arayın ve sonra Zamanlama - Yinelenme tetikleyicisini seçin

  zamanlama tetikleyicisi

 2. Zamanlamayı günde bir kez çalışacak biçimde ayarlayın.

  zamanlamayı ayarlama

Elektronik tabloyu seçin ve tüm satırları alın

 1. Yeni adım > Eylem ekle seçeneğini belirleyin.

  yeni adım

 2. Satırlar sözcüğünü arayın ve sonra Excel - Satırları al’ı seçin.

  Not: Kullanmakta olduğunuz elektronik tabloya karşılık gelen "satırları al" eylemini seçin. Örneğin, Google E-Tablolar’ı kullanıyorsanız Google E-Tablolar - Satırları al’ı seçin.

  Satırları al

 3. Dosya adı kutusunda klasör simgesini seçin, verilerinizi içeren elektronik tabloya göz atın ve tabloyu seçin.

  elektronik tabloyu seçme

 4. Tablo adı listesinden verilerinizi içeren tabloyu seçin.

  tablo seçme

Her satırın durum sütununu denetleyin

 1. Yeni adım > Diğer > “Her birine uygula” ekle’yi seçin.

  tablo seçme

 2. Değer belirtecini Önceki adımlardan bir çıkış seçin kutusuna ekleyin.

  tablo seçme

 3. Koşul ekle > Gelişmiş modda düzenle’yi seçin.

 4. Aşağıdaki or ifadesini ekleyin. Bu or ifadesi, tablodaki her satırın değerini denetler (satır, bir ifadede erişildiğinde öğe olarak bilinir). Durum sütunundaki değerin tamamlandı veya gereksiz olması durumunda, or ifadesi "true" olarak değerlendirilir.

  or ifadesi burada gösterildiği gibi görünür:

  @or(equals(item()?['status'], 'unnecessary'), equals(item()?['status'], 'completed'))

  Koşul kartınız şu resme benzer şekilde görünür:

  or ifadesi görüntüsü

Eşleşen satırları elektronik tablodan silme

 1. Koşulun EVET İSE, HİÇBİR ŞEY YAPMA dalında Eylem ekle'yi seçin.

 2. Satırı sil ifadesini arayın ve sonra Excel - Satır sil’i seçin.

  satırı sil resmi

 3. Dosya adı kutusunda, silmek istediğiniz verileri içeren elektronik tablo dosyasını arayın ve seçin.

 4. Tablo adı listesinde, verilerinizi içeren tabloyu seçin.

 5. Satır kimliği kutusuna Satır kimliği belirtecini girin.

  elektronik tablo dosyası

Akışı adlandırın ve kaydedin

 1. Akışınıza bir ad verin ve sonra Akış oluştur düğmesini seçin.

  akışınızı kaydetme

Akışı or ifadesiyle çalıştırma

Akış kaydedildikten sonra çalışır. Bu kılavuzda daha önce gösterilen elektronik tabloyu oluşturduysanız, çalıştırma tamamlandıktan sonra bu elektronik tablo şöyle görünür:

or ifadesi tamamlanır

Durum sütununda "tamamlandı" veya "gereksiz" değerine sahip olan satırlardaki tüm verilerin silindiğine dikkat edin.

And ifadesini kullanma

Bir elektronik tabloda iki sütunlu bir tablonuz olduğunu varsayalım. Sütun adları Durum ve Atandı olsun. Durum sütununun "engellendi", Atandı sütununun ise "Turgay Elmas" değerine sahip olduğu tüm satırları silmek istediğinizi düşünelim. Bu görevi gerçekleştirmek için bu kılavuzda daha önce açıklanan tüm adımları izleyin, ancak Koşul kartını gelişmiş modda düzenlerken burada gösterilen and ifadesini kullanın:

@and(equals(item()?['Status'], 'blocked'), equals(item()?['Assigned'], 'John Wonder'))

Koşul kartınız şu resme benzer şekilde görünür:

and ifadesi görüntüsü

Akışı and ifadesiyle çalıştırma

Kılavuzu takip ettiyseniz, elektronik tablonuz şu resme benzer şekilde görünür:

and çalıştırılmadan önce

Akışınız çalıştırıldıktan sonra, elektronik tablonuz şu resme benzer şekilde görünür:

and çalıştırıldıktan sonra

Boş ifade kullanma

Artık elektronik tabloda birkaç boş satır olduğuna dikkat edin. Bunları kaldırmak için empty ifadesini kullanarak Atandı ve Durum sütunlarında metin olmayan tüm satırları belirleyin.

Bu görevi gerçekleştirmek için bu kılavuzun önceki kısmında yer alan and ifadesini kullanma bölümündeki tüm adımları izleyin, ancak Koşul kartını gelişmiş modda düzenlerken empty ifadesini şu şekilde kullanın:

@and(empty(item()?['Status']), empty(item()?['Assigned']))

Koşul kartınız şu resme benzer şekilde görünür:

empty ifadesi görüntüsü

Akışınız çalıştırıldıktan sonra, elektronik tablo şu resme benzer şekilde görünür:

empty çalıştırıldıktan sonra

Ek satırların tablodan kaldırıldığına dikkat edin.

greater ifadesini kullanma

İş arkadaşlarınız için beyzbol biletleri satın aldığınızı ve herkesin bilet parasını ödediğinden emin olmak için bir elektronik tablo kullandığınızı varsayalım. Tutarın tamamını ödemeyen herkese günlük olarak e-posta gönderen bir bulut akışını kolayca oluşturabilirsiniz.

Tutarın tamamını ödemeyen çalışanları belirlemek için greater ifadesini kullanın. Daha sonra, ödemeyi tamamlamamış kişilere otomatik olarak iyi niyetli bir anımsatma e-postası gönderebilirsiniz.

Elektronik tablo şöyle görünür:

elektronik tablonun görünümü

Ödemesi gereken tutarın tamamını ödememiş tüm kişileri belirleyen greater ifadesi şu şekilde uygulanır:

@greater(item()?['Due'], item()?['Paid'])

less ifadesini kullanma

İş arkadaşlarınız için beyzbol biletleri satın aldığınızı ve herkesin kabul ettiği bir tarihe kadar bilet parasını ödediğinden emin olmak için bir elektronik tablo kullandığınızı varsayalım. Geçerli tarih ile son tarih arasında bir günden kısa süre kaldığında henüz tutarın tamamını ödememiş olan kişilere anımsatma e-postası gönderen bir bulut akışı oluşturabilirsiniz.

Doğrulanması gereken iki koşul olduğundan, and ifadesinin yanı sıra less ifadesini kullanın:

Doğrulanacak koşul kullanılacak ifade Örnek
Tutarın tamamı ödendi mi? büyüktür @greater(item()?['Due'], item()?['Paid'])
Son tarihe bir günden kısa süre mi kaldı? küçük @less(item()?['DueDate'], addDays(utcNow(),1))

Bir and ifadesinde greater ve less ifadelerini birleştirme

Ödemesi gereken tutarın altında ödeme yapan çalışanları belirlemek için greater ifadesini kullanın ve geçerli tarih ile son ödeme tarihi arasındaki sürenin bir günden kısa olup olmadığını belirlemek less ifadesini kullanın. Daha sonra, E-posta gönder eylemini kullanarak son tarihe bir günden kısa süre kalmasına rağmen tutarın tamamını ödememiş kişilere iyi niyetli bir anımsatma e-postası gönderebilirsiniz.

Elektronik tablo şöyle görünür:

elektronik tablonun görünümü

Son ödeme tarihine bir günden kısa süre kalmasına rağmen tutarın tamamını ödememiş olan tüm kişileri belirleyen and ifadesinin uygulanması şu şekilde yapılır:

@and(greater(item()?['Due'], item()?['Paid']), less(item()?['dueDate'], addDays(utcNow(),1)))

İfadelerde işlevleri kullanma

Bazı ifadelerin değerleri, bir bulut akışı çalışmaya başladığında henüz var olmayabilecek çalışma zamanı eylemlerinden alınır. İfadelerde bu değerlere başvurmak veya bunlarla çalışmak için İş Akışı Tanımlama Dili'nin sağladığı işlevleri kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi: Power Automate'te İş Akışı Tanımlama Dili'nin işlevler başvurusu

Note

Belge dili tercihlerinizi bizimle paylaşabilir misiniz? Kısa bir ankete katılın. (lütfen bu anketin İngilizce olduğunu unutmayın)

Anket yaklaşık yedi dakika sürecektir. Kişisel veri toplanmaz (gizlilik bildirimi).