Uygulamayı önceki bir sürümüne geri yüklemeRestore an app to a previous version

Bu makalede, uygulamayı PowerApps hesabınızdan buluta kaydedilmiş önceki bir sürüme nasıl geri yükleyeceğiniz gösterilmektedir.This article shows you how to restore an app to a previous version that was saved to the cloud from your PowerApps account.

Hesabınızdan uygulamayı geri yüklemeRestore an app from your account

  1. powerapps.com adresine gidin ve sol gezinti çubuğundaki Uygulamalar'a tıklayın veya dokunun.Open powerapps.com, and then click or tap Apps in the left navigation bar.

  2. (isteğe bağlı) Ekranın sol üst köşesinin yakınında filtreleme yaparak yalnızca sahip olduğunuz veya yalnızca katkıda bulunduğunuz uygulamaların gösterilmesini sağlayabilirsiniz.(optional) Near the upper-left corner, filter the list of apps to show only those apps that you own or only those apps to which you contribute.

    Not: Geri yüklemek istediğiniz uygulama görünmüyorsa doğru ortamda olduğunuzdan emin olun.Note: If the app that you want to restore doesn't appear, make sure that you're in the right environment.

  3. Ekranın sağ kenarının yakınında, geri yüklemek istediğiniz uygulamaya ilişkin bilgi simgesine tıklayın veya dokunun.Near the right edge, click or tap the info icon for the app that you want to restore.

  4. Sürümler sekmesine ve ardından, geri yüklemek istediğiniz sürüme ilişkin Geri Yükle seçeneğine tıklayın veya dokunun.Click or tap the Versions tab, and then click or tap Restore for the version that you want to restore.
  5. Onay iletişim kutusundaki Geri Yükle seçeneğine tıklayın veya dokunun.In the confirmation dialog box, click or tap Restore.

    Listenize yeni bir sürüm eklenir.A new version is added to your list.

Daha fazla kaynakMore resources

Uygulama paylaşmaShare an app
Uygulama adını ve kutucuğunu değiştirmeChange app name and tile
Uygulama silmeDelete an app