Nasıl uygulama bulup çalıştırırım?How do I find and run apps?

İşinizi tamamlamak için görev üzerinde el ile çalışmanız gerekmez.No need to manually work on a task to get your work done. PowerApps ile, çalışmanızı kolayca tamamlamak için bir tuval uygulaması veya model tabanlı bir uygulama oluşturup kullanabilirsiniz.With PowerApps, you can create and use a canvas app or model-driven app to get your work done quickly. Bir uygulama oluşturduktan sonra bunu kuruluşunuzla paylaşabilirsiniz.Once you create an app, you can share the app with your organization.

Tuval uygulamaları, size uygulamanın kullanıcı deneyimi üzerinde birçok denetim sağlar.Canvas apps give you a lot of control over the user experience of the app. Bir uygulama geliştirici, tuval uygulaması oluşturmak için şablonlar kullanabilir veya uygulamayı istediği şekilde yapılandırabilir.An app maker can use templates to create a canvas app], or they can configure the app any way they like. Bir tuval uygulaması, adından da anlaşılacağı şekilde, kuruluşunuzdaki kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun bir uygulama oluşturabilmenizi sağlayan boş bir tuvaldir.A canvas app, like its name, is a blank canvas, so you can create an app to fit the needs of users in your organization.

Tuval uygulamalarını dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz için seçenekler son derece geniştir. Dolayısıyla uygulama oluşturulduktan sonra nasıl kullanılacağına dair pek fazla yardım belgesi yoktur.Because canvas apps can essentially be anything, there isn’t much help documentation on how to use an app once it’s created. Bir tuval uygulamasının nasıl kullanılacağına ilişkin yardıma ihtiyacınız olursa uygulama geliştiricinizle veya PowerApps yöneticisiyle iletişime geçin.If you need help using a canvas app, contact your app maker or PowerApps admin.

Model tabanlı uygulamalar, duyarlı ve erişilebilir bir tasarım sağlayan Birleşik Arabirim'i kullanır.Model-driven apps use the Unified Interface that provides a responsive and accessible design. Uygulamayı bir web tarayıcısında veya popüler mobil cihazlarda çalıştırabilirsiniz.You can run the app on a web browser or on popular mobile devices. Uygulamada panolar, formlar, görünümler, grafikler ve iş süreçleri gibi, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmaya yardımcı olan birden çok bileşen bulunur.The app has multiple components including dashboards, forms, views, charts, and business processes that together help make the app easy to use. Model tabanlı uygulamalar Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement çerçevesinde derlenip modellenir. Bu nedenle kullanıcı deneyimi Dynamics 365 Customer Engagement uygulamalarına benzer.Model-driven apps are built and modeled on the Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement framework, so the user experience is similar to Dynamics 365 Customer Engagement apps.

Bu bölümde, çeşitli konumlardan tuval uygulamaları ve model tabanlı uygulamalar bulup çalıştırmaya ilişkin bilgiler sağlanır.This section provides information about how to find and run canvas and model-driven apps from various places. Bir model tabanlı uygulamada gezinme ve çalışmaya ilişkin bilgiler de sağlanır: Model tabanlı uygulamalar kullanın.It also provides information on how to navigate and work within a model-driven app: Use model-driven apps.

Uygulamaları çalıştırmak için ne gerekir?What's required to run apps?