Web tarayıcısında uygulama çalıştırmaRun an app in a web browser

Bir uygulama oluşturduğunuzda veya birisi sizinle bir uygulama paylaştığında, bu uygulamayı Windows, iOS, Android veya bir web tarayıcısı içinde çalıştırabilirsiniz.When you create an app, or someone shares an app with you, you can run that app on Windows, iOS, Android, or in a web browser. Bu konu başlığında, bir tuval uygulamasını veya model tabanlı uygulamayı Dynamics 365 Giriş sayfasından bir tarayıcıda çalıştırmayı öğreneceksiniz.In this topic, you'll learn how to run a canvas or model-driven app in a web browser from the Dynamics 365 Home page.

Bu hızlı başlangıcı izlemek için aşağıdakilere ihtiyacınız vardır:To follow this quickstart, you need:

Dynamics 365’te oturum açmaSign in to Dynamics 365

https://home.dynamics.com sayfasından Dynamics 365’te oturum açın.Sign in to Dynamics 365 at https://home.dynamics.com.

Giriş sayfasında bir uygulamayı bulmaFind an app on the Home page

Giriş sayfasında birden fazla iş uygulaması görüntülenebilir ancak arama kutusuna bir kısmını yazarak belirli bir uygulamayı bulabilirsiniz.The Home page may show several types of business apps, but you can find a specific app by typing part of its name in the search box. Ayrıca, listeyi yalnızca PowerApps gibi belirli bir kaynak tarafından oluşturulan uygulamaları gösterecek şekilde filtreleyebilirsiniz.You can also filter the list to show only apps created by a specific source, such as PowerApps. Bunu yapmak için Filtre’ye tıklayın veya dokunun ve kaynağı seçin.To do this, click or tap Filter and then select the source.

Uygulamayı yakın zamanda yüklediyseniz uygulama söz konusu listede hemen görünmeyebilir.If you've recently installed the app, it might not immediately appear in the list of apps. Tüm uygulamaları göstermek için Eşitle’ye tıklayın veya dokunun.Click or tap Sync to show all your apps. Bu işlem bir dakika kadar sürebilir.This process may take up to a minute.

Görev bölmesinden uygulama çalıştırmaRun an app from the task pane

Bir uygulamayı bulduktan sonra daha kolay erişmek için uygulamayı görev bölmesine sabitleyebilirsiniz.After you find an app, you can pin it to the task pane for easier access. Bir uygulamayı sabitlemek için uygulama kutucuğunun üzerindeki üç nokta simgesine (...) ve ardından Bu uygulamayı sabitle'ye tıklayın veya dokunun.To pin an app, click or tap the ellipsis (...) on the app tile, and then click or tap Pin this app.

Sabitlenmiş uygulamayı görev bölmesinden çalıştırmak için sol üst köşedeki Dynamics 365’e tıklayın veya dokunun, Uygulamalarım altında uygulamayı bulun ve sonra tıklayın veya dokunun.To run the pinned app from the task pane, click or tap Dynamics 365 in the upper-left corner, locate the app under My apps, and then click or tap it.

URL'den uygulama çalıştırmaRun an app from a URL

Bir uygulamanın URL’sini tarayıcınızda yer işareti olarak kaydedebilir ve yer işaretini seçerek çalıştırabilir ya da e-posta ile bağlantı olarak bir URL gönderebilirsiniz.You can save an app's URL as a bookmark in your browser and run it by selecting the bookmark, or you can send a URL as a link through email. Bir uygulamayı başka birisi oluşturup e-posta yoluyla sizinle paylaştıysa, e-postadaki bağlantıya tıklayarak veya dokunarak uygulamayı çalıştırabilirsiniz.If someone else created an app and shared it with you in an email, you can run the app by clicking or tapping the link in the email. Bir uygulamayı URL kullanarak çalıştırırken Active Directory kimlik bilgilerinizi kullanarak oturum açmanız istenebilir.When running an app using a URL, you may be prompted to sign in using your Azure Active Directory credentials.

Verilere bağlanmaConnect to data

Bir uygulama, bir veri kaynağı ile bağlantı ya da cihazın özelliklerini kullanma izni (örneğin kamera veya konum hizmetleri) gerektiriyorsa, uygulamayı kullanabilmeniz için onay vermeniz gerekir.If an app requires a connection to a data source or permission to use the device's capabilities (such as the camera or location services), you must give consent before you can use the app. Genellikle bu işlemi, yalnızca uygulamayı ilk kez açtığınızda gerçekleştirmeniz istenir.Typically, you're prompted only the first time.

Bağlantı

Uygulamayı kapatmaClose an app

Uygulamayı kapatmak için Dynamics 365 Giriş sayfasında oturumunuzu kapatın veya başka bir uygulama açın.To close an app, sign out of the Dynamics 365 Home page, or open another app.

Sonraki adımlarNext steps

Bu konu başlığında, bir tuval uygulamasını veya model tabanlı uygulamayı web tarayıcısında çalıştırmayı öğrendiniz.In this topic, you learned how to run a canvas or model-driven app in a web browser. Bir tuval uygulamasını mobil cihazda çalıştırma hakkında bilgi edinmek için sonraki konu başlığına geçin.To learn how to run a canvas app on a mobile device, continue to the next topic.