Unity Öğreticileri

HoloLens 2 kullanıcı

Şu anda tüm öğreticilerimiz learn modülleri ve örnek uygulamaları Unity veya Unreal tabanlıdır. Diğer altyapılar ve platformlar için içerik geliştirirken, bunları İçindekiler'in ilgili başlığı altında bulabilirsiniz.

HoloLens 2 öğretici

Unity HoloLens 2 Temel Bilgi öğreticileri, karma gerçeklik uygulamaları geliştirmeye yönelik teknikleri ve en iyi yöntemleri öğretmek için tasarlanmıştır. Öğreticiler Karma Gerçeklik Araç Seti 2.7 (MRTK 2.7) veya sonraki bir üzerine dayalıdır.

HoloLens 1 öğretici