Що таке Microsoft Dataverse?

Примітка

Діє з листопада 2020 року:

Цю статтю буде незабаром оновлено для відображення змін у термінології.

Dataverse дає змогу безпечно зберігати і керувати даними, які використовуються бізнес-програмами. Дані у Dataverse зберігаються в наборі таблиць. Таблиця представляє собою набір рядків (які раніше називалися «записами») і стовпців (які раніше називалися «полями/атрибутами»). Кожен стовпець таблиці призначений для зберігання певного типу даних, наприклад, даних про ім’я, вік, заробітну плату тощо. Dataverse включає базовий набір стандартних таблиць, які охоплюють типові ситуації, але також можна створити настроювані таблиці спеціально для вашої організації та заповнити їх даними за допомогою Power Query. Виробники програми потім зможуть використовувати Power Apps для створення розширених можливостей програм, у яких використовуються ці дані.

Знімок екрана, на якому наведено огляд Microsoft Power Platform.

Відомості про придбання плану, щоб використовувати Dataverse, див. у розділі Інформація про ціноутворення.

Навіщо використовувати Dataverse?

Стандартні та користувацькі таблиці в межах Dataverse забезпечують захищене й хмарне середовище зберігання для даних. Таблиці дають змогу створити визначення, зосереджені на бізнесі, для даних організації, що використовуються в рамках програми. Якщо ви не впевнені, чи є таблиці найкращим вибором, рекомендуємо розглянути наведені далі переваги.

 • Легко керувати – як метадані, так і дані, що зберігаються у хмарі. Не потрібно переживати про те, як вони зберігаються.
 • Просто захистити – Дані безпечно зберігаються, щоб користувачі могли переглядати, якщо надати їм доступ. Безпека на основі ролей дає змогу керувати доступом до таблиць для різних користувачів у межах організації.
 • Доступ до даних Dynamics 365 – Дані з програм Dynamics 365 також зберігаються в Dataverse, що дає змогу швидко створювати програми, які використовують дані Dynamics 365 і розширюють програми за допомогою Power Apps.
 • Розширені метадані – Типи даних і зв'язки використовуються безпосередньо в Power Apps.
 • Логіка та перевірка – Визначте обчислювані стовпці, бізнес-правила, робочі потоки й потоки бізнес-процесів для забезпечення якості даних і запуску бізнес-процесів.
 • Засоби підвищення продуктивності – Таблиці доступні в межах надбудов для Microsoft Excel задля підвищення продуктивності та забезпечення доступності даних.

Додаткові відомості див. у розділі Навіщо вибирати саме Dataverse?

Оновлення термінології

У відповідь на відгуки клієнтів, а також із урахуванням даних досліджень користувачів, починаючи з листопада 2020 року, виконується оновлення термінології Dataverse, щоб вона була більш інтуїтивної, а її використання – продуктивнішим. Нижче наведені оновлення термінології. Наразі здійснюється процедура її розгортання в Microsoft Power Platform.

Застарілий термін Чинний термін
Сутність, сутності Таблиця, таблиці
Поле, поля
Атрибут, атрибути
Стовпець, стовпці
Запис, записи Рядок, рядки
Набір параметрів, набори параметрів із множинним вибором
Розкривний список, розкривні списки
Вибір, варіанти вибору
Два варіанти Так або ні

Примітка

Ці оновлення термінології не застосовуються до будь-яких API або повідомлень у веб-службах Dataverse. Наприклад, імена повідомлень CreateEntityRequestі CreateAttributeRequest не зміняться.

Dynamics 365 та Dataverse

Програми Dynamics 365 —такі як Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service або Dynamics 365 Talent— також використовують Dataverse для зберігання та забезпечення безпеки даних, які вони використовують. Це дає змогу конструювати програми за допомогою Power Apps і Dataverse безпосередньо з основних бізнес-даних, що вже використовуються в Dynamics 365, без потреби в інтеграції.

 • Створення програм з даних Dynamics 365 – швидко створюйте програми з урахуванням своїх бізнес-даних у Power Apps або способом використання розширюваної платформи, яка дозволяє професійним розробникам взаємодіяти з даними та метаданими на програмному рівні, застосовувати бізнес-логіку, створювати настроювані з’єднувачі та здійснювати інтеграцію із зовнішніми даними.

 • Керування бізнес-логікою та правилами повторного використання – бізнес-правила та логіка, які вже визначені в таблицях Dataverse, застосовуються до програм, створених за допомогою Power Apps, задля забезпечення послідовності даних, незалежно від того, як користувачі здійснюють доступ до даних і якими програмами вони користуються.

 • Навички повторного використання в Dynamics 365 і Power Apps – користувачі, які мають навички роботи з Power Apps або Dynamics 365, тепер можуть користуватися ними, працюючи на платформі Dataverse. Створення таблиць, форм і діаграм тепер є звичайним завданням, яке ви виконуєте в своїх програмах.

  Примітка

  На цей час програми Finance and Operations вимагають налаштування інтегратора даних, щоб ділові дані користувачів із програм Finance and Operations були доступними в Dataverse.

Інтеграція даних до Dataverse

Як правило, розробка програми передбачає дані більше, ніж із одного джерела. Хоча це можна зробити іноді на рівні програми, є також інциденти, коли інтеграція цих даних в одну загальну базу дає змогу легше створювати програми та підтримувати й керувати всіма даними за допомогою одного логічного набору. Dataverse дає змогу інтегрувати дані з різних джерел в одне середовище зберігання, яке потім можна використовувати в Power Apps, Power Automate, Power BI і Power Virtual Agents разом із даними, що вже доступні в програмах Dynamics 365.

 • Запланована інтеграція з іншими системами – дані, що зберігаються в межах іншої програми, можна регулярно синхронізувати з Dataverse для використання даних із інших програм у Power Apps.
 • Перетворення й імпортування даних за допомогою Power Query – перетворення даних під час імпорту до Dataverse можна зробити за допомогою Power Query—інструмента, який зазвичай використовується в Excel і Power BI— із багатьох онлайнових джерел даних.
 • Одноразовий імпорт даних – простий імпорт і експорт файлів Excel і CSV можна використовувати один раз або для нечастого імпорту даних до Dataverse.

Для отримання додаткових відомостей про інтеграцію даних в Dataverse перейдіть до розділу Додавання даних до таблиці в Dataverse за допомогою Power Query.

Взаємодія з таблицями

Під час розробки програми, можна використовувати стандартні таблиці, настроювані таблиці або одне й інше. Dataverse надає стандартні таблиці за замовчуванням. Вони призначені, відповідно до передового досвіду, для запису найпоширеніших принципів та сценаріїв в межах організації.

Повний список таблиць див. у посиланні на сутність.

Можна розширювати функціональність стандартної таблиці через створення однієї або кількох настроюваних таблиць для зберігання інформації, яка є унікальною в організації. Докладніше відомості див. у розділі Як створити настроювану таблицю

Логіка та перевірка

Таблиці в межах Dataverse можуть користуватися розширеною логікою та перевіркою на сервері для забезпечення якості даних, а також зниження повторюваного коду в кожній програмі, що створює і використовує дані в таблиці.

 • Бізнес-правила: перевіряють дані в кількох стовпцях і таблицях, а також відображають попередження й повідомлення про помилки, незалежно від того, яка програма використовувалася для створення даних. Додаткові відомості див. у розділі: Створення бізнес-правила

 • Потоки бізнес-процесів показують користувачам, як забезпечити стале введення даних і дотримуватися однакового алгоритму дій. Потоки бізнес-процесів в даний час підтримуються лише для модельних програм. Додаткові відомості: огляд потоків бізнес-процесів

 • Робочі цикли призначені для автоматизації бізнес-процесів без взаємодії користувача. Докладніше див. у розділі: Огляд робочого циклу

 • Бізнес-логіка з кодом підтримує розширені сценарії розробника для розширення можливостей програми безпосередньо через код. Докладніше див. у розділі: Застосовуйте бізнес-логіку з кодом

Безпека

Dataverse має наповнену модель безпеки, котра захищає цілісність та конфіденційність даних користувачів, забезпечуючи при цьому ефективний доступ до даних та співпрацю. Підрозділи, заходи безпеки на основі ролей, рядків і стовпців можна об'єднати, щоб визначити загальні права доступу до інформації для користувачів у середовищі Dataverse. Докладніше див. у розділі Безпека в Dataverse посібника з адміністрування Power Platform

Можливості розробника

На додаток до функцій, доступних через портал Power Apps, Dataverse також включає в себе можливості для розробників для програмного доступу до даних та метаданих для створення таблиць і бізнес-логіки на додаток до взаємодії з даними. Докладніші відомості див. у розділі Огляд Dataverse для розробників

Наступні кроки

Готові почати роботу з Dataverse:

Повідомлення щодо конфіденційності

За допомогою моделі загальних даних Microsoft Power Apps Майкрософт збирає та зберігає в наших діагностичних системах настроювані імена таблиць і стовпців. Ми використовуємо це знання для покращення моделі загальних даних для наших клієнтів. Імена таблиць і стовпців, які створює програма Creators, допомагають зрозуміти сценарії, які притаманні всій спільноті Microsoft Power Apps, і виявити упущення в охопленні службою стандартних таблиць, наприклад, схеми, що стосуються організацій. Дані у таблицях бази даних, пов'язані з цими таблицями, не зчитуються та не використовуються Microsoft, і не копіюються поза межами області, в якій підготовлена ця база даних. Однак зверніть увагу, що імена настроюваних таблиць і стовпців можуть бути скопійовані в регіонах і будуть видалені відповідно до нашої політики збереження даних. Корпорація Microsoft зобов'язується дотримуватися конфіденційності, як описано далі у Центрі безпеки.