Thu thập phản hồi với Kaizala

Nhóm kết nối công ty cũng là một kênh di động thuận tiện để thu thập phản hồi về các vấn đề, quyết định và chính sách liên quan, đặc biệt là đối với nhân viên làm việc từ xa.

Bạn có thể thu thập phản hồi từ nhân viên, đối tác, nhà cung cấp và khách hàng thông qua các mẫu phản hồi, thăm dò ý kiến và khảo sát. Tất cả các câu trả lời được tự động tổng hợp để cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về các câu trả lời.

Bước 1 – Tạo và phát hành biểu mẫu phản hồi

Để thu thập phản hồi, hãy thiết kế hành động Kaizala tùy chỉnh thông qua giao diện Action Designer trong cổng quản lý Kaizala.

 1. Truy cập cổng thông tin quản lý Kaizala và đăng nhập.

 2. Để tạo Hành động Kaizala, hãy đi tới Hành động từ thanh dẫn hướng bên trái và chọn Hành động Mới từ phía trên bên phải của trang.

 3. Chọn mẫu Phản hồi cho hành động mới.

 4. Điền tên và mô tả, rồi chọn Tiếp .

  Ảnh chụp màn hình của biểu mẫu hành động phản hồi.

 5. Tùy thích chế độ xem Phản hồi, Chế độ xem Nhập vai và Chế độ xem Trò chuyện. (Thêm câu hỏi và tùy chọn trả lời và đặt định dạng tùy chỉnh.)

  Ví dụ về Dạng xem Phản hồi

  Ảnh chụp màn hình thẻ phản hồi trong chế độ xem phản hồi.

  Ví dụ về Chế độ xem nhập vai

  Ảnh chụp màn hình thẻ phản hồi trong chế độ xem nhập vai.

  Ví dụ về Dạng xem Trò chuyện

  Ảnh chụp màn hình thẻ phản hồi trong chế độ xem trò chuyện.

 6. Sau khi hoàn tất, gõ nhẹ Gửi. Bây giờ người dùng sẽ có thể xem trang chi tiết của hành động mới.

 7. Tại thời điểm này, hành động đang ở trạng thái dự thảo.

 8. Bạn cần phải xuất bản hành động. Để xuất bản một hành động:

  • Khi hành động của bạn được tải lên thành công, nó có sẵn ở trạng thái dự thảo.
  • Bạn cần phải dàn dựng phiên bản đã tải lên để kiểm tra và gỡ lỗi hành động của bạn.
  • Sau khi bạn đã thử nghiệm hành động của mình, bạn có thể kích hoạt hành động. Hành động chuyển sang trạng thái hoạt động.
  • Đọc thêm về vòng đời của hành động Kaizala.

> Số hóa các công việc hàng ngày