Giới thiệu cách tiếp cận mới với việc học tập

Khóa học tại chỗ giúp bạn thăng tiến trong sự nghiệp và giành được vị trí đứng đầu.

Tài liệu Microsoft

docs.microsoft.com là nơi lưu trữ tài liệu của Microsoft dành cho người dùng cuối, nhà phát triển và chuyên gia CNTT. Xem hướng dẫn bắt đầu nhanh, hướng dẫn, tài liệu tham khảo về API và các ví dụ về mã của chúng tôi.

Thư mục tài liệu

Thư mục tài liệu