Tài liệu Microsoft

Docs.microsoft.com là nơi lưu trữ các tài liệu kỹ thuật của Microsoft, tài liệu tham khảo về API, ví dụ về mã, tài liệu bắt đầu nhanh và hướng dẫn dành cho nhà phát triển và chuyên gia IT. Để biết thêm thông tin và tin tức, hãy xem blog của chúng tôi. Để biết các tài liệu Microsoft khác, hãy truy cập MSDN hoặc TechNet.