Tài liệu kỹ thuật của Microsoft

Trung tâm tài liệu và kiến thức của Microsoft dành cho nhà phát triển và chuyên gia công nghệ.

Tài liệu

Tìm kiếm nguồn tài liệu bao quát của chúng tôi cho các sản phẩm của Microsoft.

Learn

Khám phá lộ trình đào tạo theo vai trò, chủ đề hoặc công nghệ.

Hỏi & đáp

Đặt câu hỏi và học hỏi từ những người khác trong cộng đồng kỹ thuật.

Mẫu mã

Khám phá các mẫu của chúng tôi và những thứ bạn có thể xây dựng.

Index

Danh mục sản phẩm

Index

Danh mục sản phẩm

Tài nguyên được đề xuất

  • Khởi nghiệp

    Cùng nhau phát triển: Gọi đến Social Entrepreneurs (Khởi nghiệp xã hội) trên toàn thế giới khi có giải pháp cho COVID-19.

  • Học viên

    Cung cấp các công cụ và phần mềm dành cho nhà phát triển chuyên nghiệp cho học viên.

  • Learn TV

    Nội dung video của các nhà phát triển và người say mê công nghệ để đưa bạn vào cuộc trò chuyện.

Bạn có muốn nhận các thông báo và bản cập nhật mới nhất cho Microsoft Docs không? Hãy xem blog nhóm này