Създаване на бизнес правила и препоръки, които да прилагат логика във формуляр

Прилага се за приложенията на Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), версия 9.x

Можете да създадете бизнес правила и препоръки, за да приложите логиката на формуляра, без да пишете JavaScript код или да създавате добавки. Бизнес правилата предоставят опростен интерфейс за прилагане и поддържане на бързо променящи се и често използвани правила. Те могат да бъдат приложени към главните и бързо създаваните формуляри и работят в приложенията на Dynamics 365 for Customer Engagement, уеб приложенията Dynamics 365 for Customer Engagement, Dynamics 365 за таблети и Dynamics 365 for Outlook (в онлайн или офлайн режим).

Чрез комбиниране на условия и действия можете да направите с бизнес правилата следното:

 • Задаване на стойности на поле

 • Изчистване на стойности от поле

 • Задаване на ниво на изискване за поле

 • Показване или скриване на полета

 • Разрешаване или забраняване на полета

 • Проверка на данни и показване на съобщения за грешки

 • Създаване на бизнес препоръки, основани на потоци на бизнес разузнаване.

Създаване на бизнес правило или бизнес препоръка

 1. Уверете се, че имате права за достъп на системен администратор или системен персонализатор или еквивалентни разрешения.

 2. Отворете мениджъра на решения.

 3. Отворете обекта, за който искате да създадете бизнес правилото (например, отворете обекта Клиент) и след това щракнете двукратно върху Бизнес правила.

  Създаване на бизнес правило в подразбиращото се решение

 4. Щракнете върху Нов.

  Отваря се прозорецът на дизайнера на бизнес правила с едно условие, което вече е създадено за вас. Всяко правило започва с условие. За бизнес правилото са необходими едно или повече действия, базирани на това условие.

  Прозорец за проектиране на бизнес правила

  Съвет

  Ако искате да промените съществуващо бизнес правило, трябва първо да го дезактивирате, преди да можете да го промените.

 5. Добавете описание, ако искате, в полето за описание в горния ляв ъгъл на прозореца.

 6. Задайте обхват, съгласно следното:

  Ако изберете този елемент... Обхватът се задава на...
  Обект Всички формуляри и сървъри
  Всички формуляри Всички формуляри
  Определен формуляр (формулярКлиент например) Само този формуляр
 7. Добавяне на условия. За да добавите още условия към бизнес правилото:

  1. Плъзнете компонента Условие от раздела Компоненти към знак плюс в дизайнера.

   Добавяне на условие в бизнес правило

  2. За да зададете свойства за условието, щракнете върху компонента Условие в прозореца на дизайнера и след това задайте свойствата в раздела Свойства в дясната част на екрана. Като зададете свойства, в долната част на раздела Свойства се създава израз.

  3. За да добавите допълнителна клауза (И или ИЛИ) към условието, щракнете върху Нов в раздела Свойства за създаване на ново правило и след това задайте свойствата за това правило. В полето Логика на правило можете да укажете дали новото правило да се добави като И или ИЛИ.

   Добавяне на ново правило към условие

  4. Когато приключите настройката на свойствата за условието, щракнете върху Приложи.

 8. Добавяне на действия. За да добавите действие:

  1. Плъзнете един от компонентите на действието от раздела Компоненти към знак плюс до компонент Условие. Плъзнете действието към знак плюс до отметката, ако искате бизнес правилото да предприеме това действие, когато условието е изпълнено, или към знак плюс до x, ако искате бизнес правилото да предприеме това действие, ако условието не е изпълнено.

   Плъзнете действие към бизнес правило

  2. За да зададете свойства за действието, щракнете върху компонента Действие в прозореца на дизайнера и след това задайте свойствата в раздела Свойства.

  3. Когато приключите настройката на свойствата, щракнете върху Приложи.

 9. Добавяне на бизнес препоръка. За да добавите бизнес препоръка:

  1. Плъзнете компонента Препоръка от раздела Компоненти към знак плюс до компонент Условие. Плъзнете компонента Препоръка към знак плюс до отметката, ако искате бизнес правилото да предприеме това действие, когато условието е изпълнено, или към знак плюс до x, ако искате бизнес правилото да предприеме това действие, ако условието не е изпълнено.

  2. За да зададете свойства за препоръката, щракнете върху компонента Препоръка в прозореца на дизайнера и след това задайте свойствата в раздела Свойства.

  3. За да добавите още действия към препоръката, ги плъзнете от раздела Компоненти и след това задайте свойства за всяко действие в раздела Свойства.

   Бележка

   Когато създавате препоръка, едно действие се добавя по подразбиране. За да видите всички действия в дадена препоръка, щракнете върху Подробности на компонента Препоръка.

  4. Когато приключите настройката на свойствата, щракнете върху Приложи.

 10. За да проверите бизнес правилото, щракнете върху Провери в лентата с действия.

 11. За да запишете бизнес правилото, щракнете върху Запиши в лентата с действия.

 12. За да активирате бизнес правилото, го изберете в прозореца на мениджъра на решения и след това щракнете върху Активирай. Не можете да активирате бизнес правилото от прозореца на дизайнер.

Съвет

Ето няколко съвета, които да имате предвид, когато работите върху бизнес правила в прозореца на дизайнера:

 • За да направите моментна снимка на всичко в прозореца на бизнес правилото, щракнете върху Моментна снимка в лентата с действия. Това е полезно, например, ако искате да споделите и да получите коментари по бизнес правилото от член на екипа.
 • Използвайте мини-картата, за да навигирате бързо до различни части на процеса. Това е полезно, когато имате сложен процес, който се превърта извън екрана.
 • Когато добавяте условия, действия и бизнес препоръки към вашето бизнес правилото, кодът за бизнес правилото се създава и се появява в долната част на прозореца на дизайнера. Този код е само подготвен.

Локализиране на съобщенията за грешки, използвани в бизнес правилата

Ако за вашата организация е осигурен повече от един език, бихте искали да локализирате всички съобщения за грешки, които сте задали. Всеки път, когато задавате съобщение, системата генерира етикет. Ако експортирате преводите във вашата организация, можете да добавите локализирани версии на вашите съобщения и след това да импортирате тези етикети обратно в системата, така че хората, които използват езици, различни от вашия основен език, да могат да виждат преведените съобщения.

Често срещани проблеми

Тази секция описва често срещани проблеми, които могат да възникнат, когато използвате бизнес правила.

Полето за пълно име не се поддържа в приложенията на Унифициран интерфейс

Действия или условия, които използват полето Пълно име (fullname), не се поддържат в приложения на базата на Унифициран интерфейс. Като алтернатива можете да използвате действия или условия с полета Собствено име (firstname) и Фамилното име (lastname).

Бизнес правилото ви не се задейства за формуляр?

Бизнес правило може да не се изпълни, защото посоченото поле в бизнес правилото не е включено във формуляра.

 1. Отворете мениджъра на решения. Разгънете желания обект и след това изберете Формуляри.

 2. Отворете желания формуляр и след това в лентата разработчик за формуляри изберете Бизнес правила.

 3. В разработчика за формуляри отворете бизнес правилото.

 4. В разработчика за бизнес правило изберете всяко условие и действие, за да потвърдите че всички полета са посочени във всяко условие и действие.

 5. Уверете се, че всяко поле, посочено в бизнес правилото, е също включено и във формуляра. Ако не, добавете липсващото поле към формуляра.

Вижте също

Създаване на персонализирана бизнес логика чрез процеси
Създаване на поток на бизнес процес
Създаване на мобилен поток от задачи