Поддръжката за Parature приключва

Първоначално публикувано: 11 юли 2017 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

През миналия октомври обявихме, че от 1 ноември 2016 г. Parature от Microsoft вече няма да бъде достъпен за нови клиенти. Продължихме да правим иновации и да инвестираме в Dynamics 365 for Customer Service и да пренасяме възможностите на Parature към Dynamics 365 for Customer Service. В съответствие с тези инвестиции и за да осигури уеднаквено ангажиране във всички бизнес приложения на Dynamics 365, Microsoft ще приключи поддръжката за Parature и ще прекрати услугата на 15 май 2018 г. Разработихме набор инструменти, който да опрости процеса на миграция. Посетете портала за поддръжка на миграцията от Parature, за да изпратите всички въпроси относно миграцията или инструментите за миграция, които имате.