Оповестяване на нови опции за края на поддръжката на SQL Server и Windows Server 2008

Първоначално публикувано: 12 септември 2018 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Край на поддръжката предстои скоро за следните продукти:

  • Поддръжката за SQL Server 2008 и 2008 R2 ще приключи на 9 юли 2019 г.

  • Поддръжката за Windows Server 2008 и 2008 R2 ще приключи на 14 януари 2020 г.

Край на поддръжката означава, че няма да бъдат предоставяни редовни актуализации на защитата. Тъй като кибератаките стават все по-сложни и чести, изпълняването на приложения и данни на неподдържани версии може да създаде значителни рискове за сигурността и съответствието. Препоръчително е клиентите да надстроят до най-новите версии за по-добра производителност, ефективност и редовни актуализации на защитата.

За клиенти, които се нуждаят от повече време, обявяваме актуализации на разширена защита за SQL Server и Windows Server 2008 и 2008 R2. Тази допълнителна опция за разширено обслужване ще ви помогне да защитите работните натоварвания за още три години след края на срока за поддръжка, като ви даде повече време да мигрирате към текущи версии, като SQL Server 2017 и Windows Server 2016.

Актуализации на разширена защита ще бъдат включени във виртуални машини на Azure без допълнително заплащане, което позволява на клиентите да хостнат отново техните работни натоварвания на SQL Server и Windows Server 2008 и 2008 R2 в Azure без промяна на кода на приложението.

Отидете тук, за да научите повече за актуализациите на разширена защита.

За подробни насоки и ресурси посетете нашите центрове за ресурси за край на поддръжката:

Край на поддръжката на SQL Server и Windows Server

Често задавани въпроси