Обявяване на правилата за жизнения цикъл на Windows 8.1

Първоначално публикувано: 18 юли 2016 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

Windows 8.1 е изграден на основата на Windows 8 и включва много подобрения и чудесни нови функции в ключови области, като персонализиране, търсене, вградени приложения, работа с Windows Store и свързаност с облака. Windows 8.1 също така въвежда нови възможности за управление, мобилност, сигурност, потребителско изживяване и възможности за работа в мрежа за бизнеса. Жизненият цикъл на Windows 8.1 ще остане регулиран от същите правила за жизнения цикъл като Windows 8, като поддръжката приключва на 10 януари 2023 г. Клиентите на Windows 8 вече имат две години, за да преминат към Windows 8.1 след общата му наличност, за да продължат да се ползват от поддръжка съобразно жизнения цикъл на Windows 8. След пускането на Windows 8.1 е време да започнете да планирате разполагането, като съществуват набор от инструменти за внедряване и указания, които помагат на клиентите ни да направят тези актуализации безпроблемно.