ЧЗВ за жизнения цикъл – Хардуер

Първоначално публикувано: 18 юли 2016 г.
Актуализирано: 13 ноември 2020 г.

Последвайте тази връзка, за да потърсите информация относно жизнения цикъл на продукта си.

От 15 април 2015 г. цялата информация за хардуерните гаранции на Microsoft може да намерите тук:

Софтуерът на Microsoft, изпълняван на хардуер на Microsoft, продължава да се поддържа в съответствие със съществуващите правила за жизнения цикъл на Microsoft.

Как се поддържа софтуерът на Microsoft за устройства?

За софтуер, който е вграден в устройство или е необходим за използването на устройство (напр. „вграден“) – като фърмуер или драйвери – отидете тук, за да научите повече.

Освен софтуера, специфичен за хардуера, софтуерът на Microsoft, инсталиран на устройство, като операционната система Windows, изпълнявана на устройство Surface, следва свързания жизнен цикъл на продукта (в горния пример – Windows).

Какви са правилата за жизнения цикъл за абонаментни услуги, които са част от екосистемата на устройството, като например Xbox LIVE и Xbox Music?

Клиентите получават поддръжка, актуализации и нови версии на абонаментни услуги дотогава, докато плащат за услугата. Ако абонаментът на клиента приключи, клиентът няма право на по-нататъшно използване или поддръжка на продукти за тази услуга.

Какви са правилата за жизнения цикъл за софтуерни приложения, които се изпълняват на хардуерно устройство, като например приложения за изтегляне?

Приложенията за изтегляне се поддържат от издателя. Приложения на трети страни, като например приложението Netflix в Xbox, също се поддържат от издателя.

Какви са правилата за жизнения цикъл за други софтуерни продукти или приложения на Microsoft, които се предлагат като част от хардуерната екосистема? Обхванати ли са от жизнения цикъл?

Всеки софтуер на Microsoft, инсталиран или изтеглен на устройството (не вграден), се регулира от жизнения цикъл на Microsoft за този софтуерен продукт.

Как се отразява тази промяна на хардуерни продукти, произведени от други фирми, но продавани от Microsoft?

Хардуерните продукти на трети лица, които се продават и разпространяват от Microsoft и се използват с продукти на Microsoft, не са обхванати от гаранциите на Microsoft или правилата за жизнения цикъл на софтуера.