Dynamics C5 2016

Dynamics C5 2016 следва Фиксираните правила за жизнения цикъл.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Dynamics C5 2016 01/03/2016 04/13/2021 04/14/2026