GPOVault

GPOVault следва Фиксираните правила за жизнения цикъл.

Това се отнася до следните издания: 1.0, 2.0, Enterprise 1.0, Enterprise 2.0

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата
GPOVault 01/01/2007 01/12/2010

Бележка

Поддръжката за този продукт е обект на условията на неговото придобиване.

Издания

  • 1.0
  • 2.0
  • Enterprise 1.0
  • Enterprise 2.0