Microsoft Customer Care Framework 2009

Microsoft Customer Care Framework 2009 следва Фиксираните правила за жизнения цикъл.

Важно

Поддръжката е приключила. Вижте указанията за миграцията по-долу.

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Microsoft Customer Care Framework 2009 10/18/2008 01/14/2014 01/08/2019

Издания

Version Начална дата Крайна дата
Service Pack 1 03/31/2009 01/08/2019
Original Release 10/18/2008 04/13/2010