Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Word 2003 следва Фиксираните правила за жизнения цикъл.

Това се отнася до следните издания: Standard

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Microsoft Office Word 2003 11/27/2003 04/14/2009 04/08/2014

Издания

  • Standard