Windows Storage Server 2012

Windows Storage Server 2012 следва Правилата за фиксиран жизнен цикъл.

Това се отнася за следните издания: Standard, Workgroup

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата Удължена крайна дата
Windows Storage Server 2012 10/30/2012 10/09/2018 10/10/2023

Бележка

Базовата и разширена поддръжка за този продукт е удължена, за да предостави на клиентите стандартната времева линия за преход на жизнения цикъл.

Издания

  • Standard
  • Workgroup