WinTarget 2.0

WinTarget 2.0 следва Фиксираните правила за жизнения цикъл.

Това се отнася до следните издания: Advanced, Standard

Дати за поддръжка

Обява Начална дата Основна крайна дата
WinTarget 2.0 03/07/2006 01/08/2008

Бележка

Поддръжката за този продукт е обект на условията на неговото придобиване.

Издания

  • Advanced
  • Standard