Spouštění kontejnerů Dockeru pomocí služby Azure Container Instances

Středně pokročilý
Správce
Architekt řešení
Azure
Container Instances
Cosmos DB

Informace o spouštění kontejnerizovaných aplikací používajících kontejnery Dockeru pomocí služby Azure Container Instances (ACI)

Cíle výuky

V tomto modulu:

  • Spouštět kontejnery ve službě Azure Container Instances
  • Řídit, co se stane při ukončení kontejneru
  • Používat proměnné prostředí ke konfiguraci kontejneru při spuštění
  • Připojit objem dat k uchování dat při ukončení kontejneru
  • Informace o některých základních způsobech řešení problémů s kontejnery Azure

Požadavky

Žádné