Registrace zařízení v Microsoft Intune

Zařízení pracovníků lze registrovat několika způsoby. Jednotlivé způsoby závisí na vlastnictví zařízení (osobní nebo firemní), typu zařízení (iOS, Windows, Android) a požadavcích na správu (resetování, spřažení, uzamčení).