Referenční informace k rozhraní REST API služby Azure Batch

Rozhraní REST API pro službu Azure Batch nabízejí vývojářům možnost plánování rozsáhlých paralelních aplikací a aplikací HPC v cloudu.

Azure Batch rozhraní REST API je možné přistupovat ze služby spuštěné v Azure nebo přímo přes internet z libovolné aplikace, která může odeslat požadavek HTTPS a odpověď HTTPS.

Účet Batch

Veškerý přístup ke službě Batch vyžaduje účet Batch a účet je základem ověřování.

Základní adresa URL služby Batch je https://{account-name}. {region-id}.batch.azure.com

Rozhraní REST API

Pomocí těchto rozhraní API můžete plánovat a spouštět rozsáhlé výpočetní úlohy. Všechny operace odpovídají specifikaci protokolu HTTP/1.1 a každá operace vrátí hlavičku id požadavku, kterou lze použít k získání informací o požadavku. Je potřeba zajistit, aby všechny požadavky na tyto prostředky byly zabezpečené. Další informace najdete v tématu Ověření požadavků na službu Azure Batch.

Běžné operace