Zapomenutí analytických dat pro uživatele

Vzhledem k tomu, že žádosti subjektu údajů o zapomenutí se musí do 30 dnů dodržet, App Center Analytics uchovává nezpracovaná data po dobu 28 dnů. V případě, že chcete přestat shromažďovat všechna analytická data od konkrétního koncového uživatele, můžete to udělat dvěma způsoby:

Blokování příchozích analytických dat podle ID instalace

Krok 1. Pokud už udržujete mapování mezi id instalace App Center a informacemi o uživatelském účtu, přejděte ke kroku 3.

Krok 2. Průběžně exportujte do služby Blob Storage a vyhledejte konkrétní ID instalace v úložišti objektů blob podle kroků popsaných v části ID instalace.

Krok 3. Zablokujte příchozí analytická data, abyste zabránili jejich zpracování. Pro každé ID instalace, které najdete v kroku 1, volejte následující App Center API:

PUT https://appcenter.ms/v0.1/apps/{owner_name}/{app_name}/devices/block_logs/{install_id}

Další podrobnosti najdete v dokumentaci k rozhraní API pro analýzu.

Blokování příchozích analytických dat podle ID aplikace

Pokud chcete zpracovat všechna data pro dané ID aplikace, volejte následující App Center API:

PUT https://appcenter.ms/v0.1/apps/{owner_name}/{app_name}/devices/block_logs

Další podrobnosti najdete v dokumentaci k rozhraní API pro analýzu.