Uninstall-AksHci

Synopse

Odebere Azure Kubernetes Service v Azure Stack HCI.

Syntax

Uninstall-AksHci [-skipConfigCleanup]

Popis

Odebere Azure Kubernetes Service v Azure Stack HCI.

Pokud se příkazy PowerShellu spouštěl v clusteru, Windows k nasazení se dříve použilo Centrum pro správu, modul PowerShellu zkontroluje existenci konfiguračního souboru Windows Admin Center. Windows Admin Center umístí konfigurační soubor Windows Admin Center mezi všechny uzly.

Příklad

Příklad

PS C:\> Uninstall-AksHci

Parametry

-skipConfigCleanup

Po odinstalaci přeskočí odebrání konfigurací. Pokud použijete tento příznak, vaše stará konfigurace se zachová.

Type: System.Management.Automation.SwitchParameter
Parameter Sets: (All)
Aliases:

Required: False
Position: Named
Default value: None
Accept pipeline input: False
Accept wildcard characters: False

Další kroky

Referenční informace k AksHci PowerShellu