Digitální marketing s využitím Azure Database for MySQL

Application Insights
Cache for Redis
Content Delivery Network
Database for MySQL
Web Apps

Nápad řešení Solution Idea

Pokud se chcete podívat, jak nás rozšířit tento článek o další informace, podrobnosti implementace, doprovodné materiály nebo příklady kódu, dejte nám vědět s názory na GitHubu.If you'd like to see us expand this article with more information, implementation details, pricing guidance, or code examples, let us know with GitHub Feedback!

Zapojte se od zákazníků po celém světě s bohatě přizpůsobeným digitálním marketingovým prostředím.Engage with customers around the world with rich, personalized digital marketing experiences. Rychle vytvářejte a spouštějte digitální kampaně, které se automaticky škálují na základě poptávky zákazníků.Quickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand.

ArchitekturaArchitecture

Diagram architektury Stáhnout SVG této architektury.Architecture Diagram Download an SVG of this architecture.