Škálovatelné webové a mobilní aplikace s využitím Azure Database for MySQL

App Service
Database for MySQL
Traffic Manager

Idea řešení

Pokud se chcete podívat, jak tento článek rozšíříme o další informace, jako jsou potenciální případy použití, alternativní služby, aspekty implementace nebo pokyny k cenám, dejte nám vědět pomocí GitHub Feedback!

rychle vytvářejte poutavé, výkonné a škálovatelné aplikace pro víc platforem a nativní aplikace pro iOS, Android, Windows nebo Mac.

Architektura

Diagram architektury Stáhnout SVG této architektury.

Komponenty

Další kroky

Další informace o technologiích komponent:

Prozkoumejte související architektury: