Dokumentace ke službě Application Insights v Azure Monitoru

Služba Přehledy je součástí služby Azure Monitor.

Praktický průvodce

Monitorování Azure App Service

Praktický průvodce

Vytvoření prostředku

Praktický průvodce

Monitorování webu

Syntetické transakce & monitorování dostupnosti

Souhrn rozhraní API Application Insights

Ukázky kódu pro všechna volání rozhraní API Přehledy aplikací

Application Přehledy PowerShell

Zjistěte, jak nainstalovat a používat rutiny Přehledy PowerShellu.

Příkazy Azure CLI pro službu Application Přehledy

Příkazy Přehledy cli (az extension add -n application-insights).