Dokumentace ke službě Azure Resource Manager

Naučte se využívat Resource Manager k nasazování, monitorování a správě prostředků řešení ve formě skupiny. Kurzy, reference k rozhraní API a další dokumentace ukazují postupy nastavování skupin prostředků a vytváření šablon pro konzistentní a opakovatelné nasazování.


Referenční informace