Cloudové inovace v architektuře přechodu na cloud

Každé portfolio IT obsahuje několik úloh a nápadů, které by mohly výrazně zlepšit postavení společnosti na trhu. Většina snah o přechod na cloud se zaměřuje na migraci a modernizaci stávajících úloh. Jsou to ale inovace, které mohou zajistit největší obchodní hodnotu. Inovace související s přechodem na cloud mohou odhalit nové technické dovednosti a rozšířené obchodní možnosti.

Tato část architektury přechodu na cloud se soustředí na elementy ve vašem portfoliu, které zajišťují největší návratnost investic.

Začínáme

V rámci přípravy na tuto fázi životního cyklu přechodu na cloud architektura navrhuje následující cvičení:

Souhrn metodiky

  • Přehled aspektů stanovuje běžný jazyk pro inovace napříč týmy pro vývoj aplikací, týmy DevOps a IT a obchodními týmy.
  • Cvičení uvedená v části Začínáme pomáhají zajistit praktické využití této metodiky během vývoje inovativních řešení.

Metodika inovací architektury přechodu na cloud

Tento přístup vychází ze stávající metodiky štíhlé výroby. Je navržený tak, aby vám pomohl vytvořit cloudově zaměřené konverzace ohledně přijetí u zákazníků a vědecký model pro vytvoření obchodní hodnoty. Tento přístup také mapuje stávající služby Azure na spravovatelné rozhodovací procesy. Usnadňuje tak nalezení vhodných technických možností pro řešení konkrétních zákaznických potřeb nebo hypotéz.

Navrhované dovednosti

Microsoft Learn je nový přístup ke studiu. Připravenosti na nové dovednosti a úkoly, které souvisejí s přechodem do cloudu, není snadné dosáhnout. Microsoft Learn poskytuje efektivnější přístup k praktické výuce, který vám umožní dosáhnout vašich cílů rychleji. Získávejte body, nové úrovně a dovednosti!

Tady je několik příkladů studijních programů pro konkrétní role na Microsoft Learn, které jsou v souladu s částí architektury přechodu na cloud věnovanou inovacím.

Správa kontejnerů v Azure: Služba Azure Container Instances (ACI) představuje nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak spouštět kontejnery v Azure. V tomto studijním programu se naučíte vytvářet a spravovat kontejnery a využívat ACI k zajištění elastického škálování pro Kubernetes.

Vytváření bezserverových aplikací: Služba Azure Functions umožňuje vytváření výpočetních systémů na vyžádání řízených událostmi, které mohou být aktivovány různými externími událostmi. Naučte se využívat funkce ke spouštění logiky na straně serveru a vytváření bezserverových architektur.

Další studijní programy najdete v katalogu platformy Learn. Pomocí filtru Role můžete najít studijní programy pro svou roli.

Další kroky

Prvním cvičením v rámci cloudových inovací je: