Dokumentace k Azure Repos

Spolupracujte na vývoji kódu pomocí bezplatného veřejného a soukromého úložiště Git, žádostí o přijetí změn a revize kódu.

Konfigurace prostředků TFVC

Praktický průvodce