Rozhraní IFilter

Tento článek popisuje IFilter , což je rozhraní pro práci s digitálními filtry signálu v Azure Machine Learning Studio (Classic).

Poznámka

Platí pro: Machine Learning Studio (Classic)

Tento obsah se týká pouze studia (Classic). Podobné moduly přetažení byly přidány do návrháře Azure Machine Learning. Další informace najdete v tomto článku porovnávající tyto dvě verze.

IFilterRozhraní poskytuje metody a vlastnosti, které se používají ke konfiguraci a interakci s digitálními filtry signálu, které byly definovány pomocí některého z modulů filtru v aplikaci Studio (Classic). Další informace najdete v tématu Filter.

Použijete IFilter rozhraní k uložení filtru nebo k použití předdefinovaného filtru na data.

  • Určete filtr, který se má použít: jeho typ, koeficienty atd.
  • Použít filtr na vstupní data
  • Generování DataTable dat s výsledky filtru

Můžete pracovat IFilter pouze v nástroji Studio (Classic) nebo v jednom z podporovaných rozhraní API.

Viz také

Datové typy modulů