Pracovní doba a výdělky v USA

Program Statistika aktuální zaměstnanosti (CES) generuje podrobné odhady zaměstnanosti, pracovních hodin a mezd pracovníků v nezemědělských odvětvích v USA.

Poznámka

Společnost Microsoft Azure Open Datasets na základě "tak, jak je". Společnost Microsoft neposkytuje žádné záruky, výslovné ani předpokládané, záruky ani podmínky týkající se vašeho používání datových sad. V rozsahu povoleném vaším místním zákonem společnost Microsoft odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody nebo ztráty, včetně přímých, následných, speciálních, nepřímých, náhodných nebo trestních, vyplývajících z vašeho používání datových sad.

Na tuto datovou sadu se vztahují původní podmínky, které Microsoft přijal se zdrojovými daty. Datová sada může obsahovat data pocházející z Microsoftu.

Soubor README obsahující soubor s podrobnými informacemi o této datové sadě je k dispozici v původním umístění datové sady.

Zdrojem této datové sady jsou údaje z programu CES (Current Employment Statistics) zveřejněné vládní agenturou BLS (Bureau of Labor Statistics) v USA. Podmínky a ujednání související s používáním této datové sady najdete v informacích o odkazování a autorských právech a v důležitých upozorněních k webovým stránkám.

Umístění úložiště

Tato datová sada se uchovává v oblasti Azure Východní USA. Kvůli přidružení se doporučuje přidělovat výpočetní prostředky v oblasti Východní USA.

Sloupce

Name Datový typ Jedinečná Hodnoty (ukázka) Popis
data_type_code řetězec 37 1 10 Viz https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.datatype.
data_type_text řetězec 37 VŠICHNI ZAMĚSTNANCI, TISÍCE ZAMĚSTNANCŮ ŽEN, TISÍCE Viz https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.datatype.
footnote_codes řetězec 2 nan P
industry_code řetězec 902 30000000 32000000 Pro různá odvětví. Viz https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.industry.
industry_name řetězec 895 Nondurable goods Durable goods Pro různá odvětví. Viz https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.industry.
period řetězec 13 M03 M06 Viz https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.period.
Sezónní řetězec 2 USA
series_id řetězec 26,021 CEU3100000008 CEU9091912001 Různé typy datových řad dostupné v datové sadě. Viz https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.series.
series_title řetězec 25,685 Všichni zaměstnanci, tisíce, trvalé zboží, neupravené podle ročních období. Všichni zaměstnanci, tisíce, zboží, které se neupravuje podle ročních období Název různých typů datových řad dostupných v datové sadě. Viz https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.series.
supersector_code řetězec 22 31 60 Klasifikace odvětví nebo sektorů vyšší úrovně. Viz https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.supersector.
supersector_name řetězec 22 Durable Goods Professional a obchodní služby Klasifikace odvětví nebo sektorů vyšší úrovně. Viz https://download.bls.gov/pub/time.series/ce/ce.supersector.
hodnota float 572,372 38.5 38.400001525878906
year int 81 2017 2012

Preview

data_type_code industry_code supersector_code series_id year period hodnota footnote_codes sezón series_title supersector_name industry_name data_type_text
26 5000000 5 CES0500000026 1939 M04 52 pak S Všichni zaměstnanci, průměrnou změnu v tříměsíčním měsíci, upravený podle ročních změn, tisíců, celkem privátních, sezónně upravených Celkem privátní Celkem privátní VŠICHNI ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNOU ZMĚNU NA 3 MĚSÍCE, SEZÓNNĚ UPRAVENO, TISÍCE
26 5000000 5 CES0500000026 1939 M05 65 pak S Všichni zaměstnanci, průměrnou změnu v tříměsíčním měsíci, upravený podle ročních změn, tisíců, celkem privátních, sezónně upravených Celkem privátní Celkem privátní VŠICHNI ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNOU ZMĚNU NA 3 MĚSÍCE, SEZÓNNĚ UPRAVENO, TISÍCE
26 5000000 5 CES0500000026 1939 M06 74 pak S Všichni zaměstnanci, průměrnou změnu v tříměsíčním měsíci, upravený podle ročních změn, tisíců, celkem privátních, sezónně upravených Celkem privátní Celkem privátní VŠICHNI ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNOU ZMĚNU NA 3 MĚSÍCE, SEZÓNNĚ UPRAVENO, TISÍCE
26 5000000 5 CES0500000026 1939 M07 103 pak S Všichni zaměstnanci, průměrnou změnu v tříměsíčním měsíci, upravený podle ročních změn, tisíců, celkem privátních, sezónně upravených Celkem privátní Celkem privátní VŠICHNI ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNOU ZMĚNU NA 3 MĚSÍCE, SEZÓNNĚ UPRAVENO, TISÍCE
26 5000000 5 CES0500000026 1939 M08 108 pak S Všichni zaměstnanci, průměrnou změnu v tříměsíčním měsíci, upravený podle ročních změn, tisíců, celkem privátních, sezónně upravených Celkem privátní Celkem privátní VŠICHNI ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNOU ZMĚNU NA 3 MĚSÍCE, SEZÓNNĚ UPRAVENO, TISÍCE
26 5000000 5 CES0500000026 1939 M09 152 pak S Všichni zaměstnanci, průměrnou změnu v tříměsíčním měsíci, upravený podle ročních změn, tisíců, celkem privátních, sezónně upravených Celkem privátní Celkem privátní VŠICHNI ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNOU ZMĚNU NA 3 MĚSÍCE, SEZÓNNĚ UPRAVENO, TISÍCE
26 5000000 5 CES0500000026 1939 M10 307 pak S Všichni zaměstnanci, průměrnou změnu v tříměsíčním měsíci, upravený podle ročních změn, tisíců, celkem privátních, sezónně upravených Celkem privátní Celkem privátní VŠICHNI ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNOU ZMĚNU NA 3 MĚSÍCE, SEZÓNNĚ UPRAVENO, TISÍCE
26 5000000 5 PO0500000026 1939 M11 248 Nan S Všichni zaměstnanci, průměrná změna na 3 měsíce, sezónně upravená, tisíce, celková soukromá, omýzaná podle ročních období Celkem privátní Celkem privátní VŠICHNI ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÁ ZMĚNA NA 3 MĚSÍCE, SEZÓNNĚ UPRAVENÁ, TISÍCE

Přístup k datům

Azure Notebooks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborEHENational

usLaborEHENational = UsLaborEHENational()
usLaborEHENational_df = usLaborEHENational.to_pandas_dataframe()
usLaborEHENational_df.info()

Azure Databricks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsLaborEHENational

usLaborEHENational = UsLaborEHENational()
usLaborEHENational_df = usLaborEHENational.to_spark_dataframe()
display(usLaborEHENational_df.limit(5))

Azure Synapse

Ukázka není k dispozici pro tuto kombinaci platformy a balíčku.

Další kroky

Prohlédněte si zbývající datové sady v Open Datasets katalogu.