Kurz: Vytvoření vlastní role Azure pomocí Azure CLI

Pokud předdefinované role Azure nevyhovují konkrétním potřebám vaší organizace, můžete vytvořit vlastní role. V tomto kurzu pomocí Azure CLI vytvoříte vlastní roli Čtenář lístků podpory. Vlastní role uživateli umožňuje zobrazit vše v rovině správy předplatného a také otevřít lístky podpory.

V tomto kurzu se naučíte:

 • Vytvoření vlastní role
 • Výpis vlastních rolí
 • Aktualizace vlastní role
 • Odstranění vlastní role

Pokud ještě nemáte předplatné Azure, vytvořte si napřed bezplatný účet.

Požadavky

Pro absolvování tohoto kurzu potřebujete:

Přihlášení k Azure CLI

Přihlaste se k Azure CLI.

Vytvoření vlastní role

Nejjednodušší způsob, jak vytvořit vlastní roli, je začít se šablonou JSON, upravit ji a pak vytvořit novou roli.

 1. Projděte si seznam operací pro poskytovatele prostředků Microsoft.Support. Je užitečné znát operace, které máte k dispozici k vytváření oprávnění.

  Operace Description
  Microsoft.Support/register/action Registruje poskytovatele prostředků podpory.
  Microsoft.Support/supportTickets/read Umožňuje získat podrobnosti lístku podpory (včetně stavu, závažnosti, podrobností kontaktu a komunikací) nebo seznam lístků podpory pro všechna předplatná.
  Microsoft.Support/supportTickets/write Umožňuje vytvořit nebo aktualizovat lístek podpory. Můžete vytvořit lístek podpory pro technické problémy, problémy s fakturací nebo kvótami nebo problémy související se správou předplatného. U stávajících lístků podpory můžete aktualizovat závažnost, podrobnosti kontaktu a komunikace.
 2. Vytvořte nový soubor ReaderSupportRole.json.

 3. Otevřete soubor ReaderSupportRole.json v editoru a přidejte do něj následující JSON.

  Informace o různých vlastnostech najdete v tématu vlastní role Azure.

  {
   "Name": "",
   "IsCustom": true,
   "Description": "",
   "Actions": [],
   "NotActions": [],
   "DataActions": [],
   "NotDataActions": [],
   "AssignableScopes": [
    "/subscriptions/{subscriptionId1}"
   ]
  }
  
 4. Do vlastnosti Actions přidejte následující operace. Tyto akce umožní uživateli zobrazit vše v předplatném a vytvářet lístky podpory.

  "*/read",
  "Microsoft.Support/*"
  
 5. Získejte ID vašeho předplatného pomocí příkazu az account list.

  az account list --output table
  
 6. Ve vlastnosti AssignableScopes nahraďte {subscriptionId1} za ID vašeho předplatného.

  Musíte přidat explicitní ID předplatných, jinak tuto roli nebudete moct importovat do svého předplatného.

 7. Změňte vlastnost Name na Čtenář lístků podpory a vlastnost Description na Zobrazení všeho v předplatném a také otevírání lístků podpory.

  Váš soubor JSON by měl vypadat následovně:

  {
   "Name": "Reader Support Tickets",
   "IsCustom": true,
   "Description": "View everything in the subscription and also open support tickets.",
   "Actions": [
    "*/read",
    "Microsoft.Support/*"
   ],
   "NotActions": [],
   "DataActions": [],
   "NotDataActions": [],
   "AssignableScopes": [
    "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000"
   ]
  }
  
 8. Pokud chcete vytvořit novou vlastní roli, použijte příkaz az role definition create a zadejte soubor JSON s definicí role.

  az role definition create --role-definition "~/CustomRoles/ReaderSupportRole.json"
  
  {
   "additionalProperties": {},
   "assignableScopes": [
    "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000"
   ],
   "description": "View everything in the subscription and also open support tickets.",
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/22222222-2222-2222-2222-222222222222",
   "name": "22222222-2222-2222-2222-222222222222",
   "permissions": [
    {
     "actions": [
      "*/read",
      "Microsoft.Support/*"
     ],
     "additionalProperties": {},
     "dataActions": [],
     "notActions": [],
     "notDataActions": []
    }
   ],
   "roleName": "Reader Support Tickets",
   "roleType": "CustomRole",
   "type": "Microsoft.Authorization/roleDefinitions"
  }
  

  Nová vlastní role je teď k dispozici a můžete ji přiřadit uživatelům, skupinám nebo instančním objektům stejně jako předdefinované role.

Výpis vlastních rolí

 • Pokud chcete vypsat všechny vaše vlastní role, použijte příkaz az role definition list s parametrem --custom-role-only.

  az role definition list --custom-role-only true
  
  [
   {
    "additionalProperties": {},
    "assignableScopes": [
     "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    ],
    "description": "View everything in the subscription and also open support tickets.",
    "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/22222222-2222-2222-2222-222222222222",
    "name": "22222222-2222-2222-2222-222222222222",
    "permissions": [
     {
      "actions": [
       "*/read",
       "Microsoft.Support/*",
       "Microsoft.Resources/deployments/*",
       "Microsoft.Insights/diagnosticSettings/*/read"
      ],
      "additionalProperties": {},
      "dataActions": [],
      "notActions": [],
      "notDataActions": []
     }
    ],
    "roleName": "Reader Support Tickets",
    "roleType": "CustomRole",
    "type": "Microsoft.Authorization/roleDefinitions"
   }
  ]
  

  Vlastní roli můžete zobrazit také na webu Azure Portal.

  snímek obrazovky webu Azure Portal s importovanou vlastní rolí

Aktualizace vlastní role

Pokud chcete aktualizovat vlastní roli, aktualizujte soubor JSON a pak aktualizujte vlastní roli.

 1. Otevřete soubor ReaderSupportRole.json.

 2. Do vlastnosti Actions přidejte operaci "Microsoft.Resources/deployments/*" umožňující vytváření a správu nasazení skupiny prostředků. Nezapomeňte vložit čárku za předchozí operaci.

  Váš aktualizovaný soubor JSON by měl vypadat následovně:

  {
   "Name": "Reader Support Tickets",
   "IsCustom": true,
   "Description": "View everything in the subscription and also open support tickets.",
   "Actions": [
    "*/read",
    "Microsoft.Support/*",
    "Microsoft.Resources/deployments/*"
   ],
   "NotActions": [],
   "DataActions": [],
   "NotDataActions": [],
   "AssignableScopes": [
    "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000"
   ]
  }
  
 3. Pokud chcete aktualizovat vlastní roli, použijte příkaz az role definition update a zadejte aktualizovaný soubor JSON.

  az role definition update --role-definition "~/CustomRoles/ReaderSupportRole.json"
  
  {
   "additionalProperties": {},
   "assignableScopes": [
    "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000"
   ],
   "description": "View everything in the subscription and also open support tickets.",
   "id": "/subscriptions/00000000-0000-0000-0000-000000000000/providers/Microsoft.Authorization/roleDefinitions/22222222-2222-2222-2222-222222222222",
   "name": "22222222-2222-2222-2222-222222222222",
   "permissions": [
    {
     "actions": [
      "*/read",
      "Microsoft.Support/*",
      "Microsoft.Resources/deployments/*"
     ],
     "additionalProperties": {},
     "dataActions": [],
     "notActions": [],
     "notDataActions": []
    }
   ],
   "roleName": "Reader Support Tickets",
   "roleType": "CustomRole",
   "type": "Microsoft.Authorization/roleDefinitions"
  }
  

Odstranění vlastní role

 • Vlastní roli odstraníte pomocí příkazu az role definition delete, pro který zadáte název a ID role.

  az role definition delete --name "Reader Support Tickets"
  

Další kroky