az notification-hub credential gcm

Poznámka

Tento odkaz je součástí rozšíření centra oznámení pro Azure CLI (verze 2.3.1 nebo vyšší). Rozšíření se automaticky nainstaluje při prvním spuštění příkazu az notification-hub credential gcm . Přečtěte si další informace o rozšířeních.

Příkazy pro správu přihlašovacích údajů centra oznámení pro Google (GCM/FCM).

Příkazy

az notification-hub credential gcm update

Aktualizujte klíč rozhraní API Google GCM/FCM.

az notification-hub credential gcm update

Aktualizujte klíč rozhraní API Google GCM/FCM.

az notification-hub credential gcm update --google-api-key
                     --namespace-name
                     --notification-hub-name
                     --resource-group

Příklady

Aktualizace klíče gcm

az notification-hub credential gcm update --resource-group MyResourceGroup \
--namespace-name my-namespace --notification-hub-name my-hub --google-api-key \
"xxxxxxxxx"

Povinné parametry

--google-api-key

Klíč rozhraní API Google GCM/FCM.

--namespace-name

Název oboru názvů.

--notification-hub-name

Název centra oznámení.

--resource-group -g

Název skupiny prostředků. Výchozí skupinu můžete nakonfigurovat pomocí az configure --defaults group=<name>.