az notification-hub credential mpns

Poznámka

Tento odkaz je součástí rozšíření centra oznámení pro Azure CLI (verze 2.3.1 nebo vyšší). Rozšíření se automaticky nainstaluje při prvním spuštění příkazu az notification-hub credential mpns . Přečtěte si další informace o rozšířeních.

Příkazy pro správu přihlašovacích údajů centra oznámení pro Windows Phone(MPNS).

Příkazy

az notification-hub credential mpns update

Aktualizujte přihlašovací údaje pro Windows Phone(MPNS).

az notification-hub credential mpns update

Aktualizujte přihlašovací údaje pro Windows Phone(MPNS).

az notification-hub credential mpns update --certificate-key
                      --mpns-certificate
                      --namespace-name
                      --notification-hub-name
                      --resource-group

Povinné parametry

--certificate-key

Klíč certifikátu pro tyto přihlašovací údaje.

--mpns-certificate

Certifikát MPNS.

--namespace-name

Název oboru názvů.

--notification-hub-name

Název centra oznámení.

--resource-group -g

Název skupiny prostředků. Výchozí skupinu můžete nakonfigurovat pomocí az configure --defaults group=<name>.